Ett större fack skulle blir starkare. Det menar de anställda vi pratat med på Hyresbostäder i Norrköping om ett eventuellt samgående mellan Fastighets och Seko.

I ett sammanträdesrum bland vitvaror och reservdelar för Hyresbostäders botekniska avdelning träffar jag fyra anställda med åsikter om fackligt medlemskap. Thomas Andersson, ordförande för Fastighetsklubben, tror på ett större och starkare förbund om Fastighets och Seko går ihop.
– För den ”vanliga” medlemmen spelar det ingen roll om Fastighets är kvar eller går ihop med något annat. Det viktigaste är att få hjälp om något händer, säger han och fortsätter:
– Jag hoppas att medlemsavgiften kan bli lägre eftersom jag tror att verksamheten kan bli effektivare.

Att facket går att nå snabbt när behovet uppstår är viktigt, tycker även kollegerna Kenneth Petersson, Andreas Isaksson och Peter Widén. Även de är positiva till tanken på en sammanslagning.
De fyra hoppas på ett mer yrkesinriktat förbund. Att Seko organiserar anställda inom flera tekniska yrken ser de som en fördel. De tycker att Fastighets i första hand företräder städare och husvärdar.
– Som snickare känner jag mig som kusinen från landet. Jag skulle hellre vilja vara med i Byggnads. Men jag vet också att snickare och flera tekniker- yrken bara är en liten medlemsgrupp i förbundet, säger Kenneth Petersson.
– Man borde redan nu ha folk på förbundskontoret som ansvarar för olika yrkesgruppers frågor. Till exempel en som sätter sig in i elektrikernas frågor, en som kan VVS- frågor och så vidare, säger Andreas Isaksson.

De fyra undrar också vad det kan innebära för Fastighets med sina 30 000 medlemmar att gå ihop med ett förbund som har 120 000 medlemmar.
– Finns det risk för att Fastighets ”försvinner” eftersom Seko är så pass mycket större? Hur många från Fastighets kan få platser i det nya förbundets förbundsstyrelse? funderar Kenneth Petersson.


Här är fler röster om ett eventuellt samgående mellan Fastighets och Seko 

Torbjörn Halvarsson, fastighetsskötare på Vansbrohem:
– Det finns både positiva och negativa sidor. Ett litet fackförbund som Fastighets kan lättare värna om sina medlemsgrupper. Det kan finnas risk för att medlemmar i de enskilda branscherna blir svagare i ett större förbund. Å andra sidan kan ett stort fackförbund bli starkare.

Veronica Barrera, städare på Förenade Service i Stockholm:
– Idén låter spännande och kan bli bra. Jag kan Fastighets organisation men jag vet inte hur Seko ser ut. Jag vill veta mer.

Robert Fransson, husvärd på MKB i Malmö:
– Jag tycker att Fastighets funkar bra så jag är nöjd som det är. Men jag vet inte vilka för- eller nackdelar det finns om förbunden slås ihop. Jag behöver mer information.

Johanna Kempe, städare på Allianceplus i Uppsala:
– Vi blir starkare och större. Jag hoppas att medlemsavgiften kan bli lägre. Då kan vi också värva fler medlemmar, framför allt bland unga och nyanlända som inte har så stark ekonomi.