I dag har Arbetsmiljöverket presenterat sin rapport över arbetsmiljön i Sverige. Det är en undersökning som görs i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, vartannat år.

Flera medier har rapporterat om att sju av tio har arbetat trots att de varit sjuka minst en gång under det senaste året. En vanlig anledning är att man inte vill skapa mer jobb för sina kolleger.
– Det är riskabelt att sätta hälsan på undantag. Arbetsgivarna behöver ta den här signalen på allvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Det har också blivit vanligare att jobba utanför arbetstid.

Erna Zelmin-Ekenhem påpekar dock att det även finns flera positiva delar i rapporten.
– En övervägande majoritet i arbetslivet är på det stora hela nöjda med sitt arbete, säger hon.
Totalt svarar 74 procent ja på den frågan om de är nöjda med sitt arbete. 70 procent tycker också att deras arbete är intressant och stimulerande.

Men bland städare är det betydligt lägre siffror. Knappt varannan, 48 procent, svarar att de är nöjda med sitt arbete och nästan lika få tycker att det är meningsfullt och stimulerande.
I kategorin fastighetsverksamhet är 86 procent av de tillfrågade nöjda på jobbet och 69 procent tycker att jobbet är meningsfullt.

Städare, tillsammans med andra servicearbeten, tillhör också yrkesgrupper som i hög grad anger att de känner sig trötta i kroppen minst en dag varje vecka. 67 procent av städarna svarar så, jämfört med 50 procent i samtliga yrken. För två år sedan svarade 63 procent av städarna att de kände så.

Det här är något som har ökat även generellt och ökningen har främst skett bland män under 50 år.
– Vi kan konstatera att arbetslivet är i ständig förändring och det är en viktig kärnfråga för oss att följa utvecklingen, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Det finns vissa ljuspunkter även för städare. Rapporten visar att var fjärde städare känner olust över att gå till jobbet. Det är färre än för två år sedan då nästan var tredje svarade så.

Bland de som arbetar med fastighetsservice är det ovanligt få som känner olust över att gå till jobbet. Tio procent av dem svarar det medan 20 procent av samtliga yrkesgrupper och näringsgrenar uppger att de känner olust av sitt jobb.