Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson har tillsammans med fyra andra förbundsordföranden skrivit en debattartikel och en motion till LO-kongressen. De föreslår att allmän visstid tas bort från las.

Fastighets ligger bakom flera av förslagen som har lämnats in till årets LO-kongress, som börjar i morgon fredag. En viktig fråga är att jobba för att begränsa allmän visstid eftersom uppfattningen är att arbetsgivare ofta missbrukar anställningsformen.

Tillsammans med förbundsordförandena i Seko, Handels, Kommunal och Hotell- och restaurangfacket har Fastighets ordförande Magnus Pettersson skrivit både en motion och en debattartikel i tidningen Arbetet om detta.

De föreslår dels att LO-kongressen beslutar att arbeta för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar. Dels att LO ska arbeta för att anställningsformen ska bort från lagen om anställningsskydd, las.

Förbundsordförandena vill att tillsvidareanställning ska vara den enda anställningsformen som regleras i lagen. Alla tidsbegränsade anställningar, utom möjligen vikariat och säsongsanställning, ska kräva kollektivavtal. På så sätt får parterna ansvaret att bestämma hur den här typen av anställningar ska användas.

I debattartikeln i tidningen Arbetet skriver de:
”Vi inom LO måste göra allt vi kan för att se till att tillsvidareanställningar åter blir den rådande normen på arbetsmarknaden. Vi kräver att lagstiftarna tar sitt ansvar för en arbetsrättslagstiftning som inte tillåter dagens utnyttjande av människors otrygghet.”

De fem ordförandena menar att anställningsformen allmän visstid har försvagat normen om tillsvidareanställning. Orsaken är att anställningsformen ger arbetsgivarna rätt att anställa utan att motivera varför. De skriver att det leder till underbemanning och stress och att det ökar arbetsgivarnas makt eftersom de kan byta ut en person på tidsbegränsad anställning i stället för att tillsvidareanställa när det har gått ett par år.

 

Detta är allmän visstid

Det finns fyra typer av tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd, las. Det är allmän visstid, vikariat, säsongsanställning eller visstidsanställning för den som fyllt 67 år.
För anställningsformen allmän visstid behöver arbetsgivaren inte motivera varför tjänsten tidsbegränsas.
För den som har haft en allmän visstidsanställning i två år under de senaste fem åren övergår anställningen till fast tillsvidareanställning.

Läs mer:
LO:s framtida roll viktig fråga för LO-kongressen
Fastighets kräver nya regler för företag i konkurs
Olga Back kämpar för rätt till heltid