Avtalet med Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer är klart. Anställda är garanterade 590 kronor mer i månaden.

Även lägstalönen för dem som fyllt 20 år höjs med 590 kronor vilket innebär 21 605 kronor. En nyhet är att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket om kontroll-och bevakningssystem innan de införs. Avtalet gäller från den 1 maj och ett år framåt.
– Vi fortsätter på den inslagna vägen med kronpåslag så vi tycker att det här är ett bra avtal, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets och fortsätter:
– Vi hann inte bli klara i tid för att det är så många fackliga organisationer som har avtalet tillsammans. Var och en måste få överenskommelsen förankrad hos sina organisationer vilket tar tid.

Fastighets har ett femtiotal medlemmar som är anställda av ideella eller idéburna organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen. De jobbar som fastighetsskötare, vaktmästare eller städare åt exempelvis samfund eller hembygdsföreningar.
De fackförbund som tecknar avtalet tillsammans är Fastighets, Unionen, Akademikerförbunden, Jusek och Visionen.