Fastighets kongressombud Emil Isenheim tycker att det är bra att LO:s organisation ska ses över.
– LO måste bli starkare. Vi måste ta tillbaka det som vi har förlorat och värva medlemmar. Vi måste bli tydligare om vår roll och varför vi finns, säger han.

I lördags beslutade kongressen att LO:s ekonomi och organisation ska utredas. Utredningen ska bland annat titta på LO:s roll och uppgift i framtiden och gränsdragningen mellan LO och förbunden.

webb_Magnus-Pettersson-liten_SLDetta är något som Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson tycker är positivt.
– LO:s struktur behöver ses över. Det behöver bli tydligare vad förbunden ska syssla med och vad LO ska syssla med. Som det är nu är det ibland lite otydligt så jag hoppas på tydligare gränsdragningar framöver, säger han.

Magnus Pettersson är överlag nöjd med kongressen och de beslut som fattats och menar att det har varit bra diskussioner. Han lyfter särskilt fram de unga ombudens insats, från alla förbund.
– De har varit pålästa och sakliga och inte rädda för att ta debatten. Det är bra, det är ju de som ska ta över, säger Magnus Pettersson.

En av dem är Emil Isenheim, yngst i Fastighets delegation och deltagare för första gången på kongressen.
– Jag har varit på SSU-kongress förut men det är helt annan sammanhållning här. Vi kan vara helt oeniga i frågor men vi är ändå som en stor familj, säger han.

Emil Isenheim gick också emot förbundet i röstningen om allmän visstid ska tas bort från lagen om anställningsskydd eller inte.
– Vi har sagt att vi ska rösta med hjärtat och i den här frågan var det jag mot hela delegationen. Jag ser det som en risk. Torbjörn Johansson och Karl-Petter Thorwaldsson varnade också för vad det innebär när vi inte har egen majoritet i regeringen, säger han.

Magnus Pettersson är dock nöjd att motionen gick igenom.
– Där är vi ju alla överens i grundfrågan. I grunden vill alla gå förhandlingsvägen men frågan har prövats i flera avtalsrörelser och i slutändan är den inte tillräckligt hårt prioriterat. Då är det bara lagvägen som återstår, säger han.

Om och i så fall hur besluten som fattats under kongressen kommer att påverka Fastighets är för tidigt att svara på.
– Nu måste vi sätta oss ner och gå igenom vad det är som har beslutats och hur det appliceras på oss, säger Magnus Pettersson.

Läs mer om LO-kongressen:
LO ska motverka vinster i skolan
LO-beslut: Allmän visstid ska bort från las
”Allmän visstid måste bort från las”
LO:s framtida roll viktig fråga för LO-kongressen