LO ska jobba för att allmän visstid försvinner som anställningsform i lagen och för att hindra arbetsgivare att hyvla ner tjänsterna för alla vid arbetsbrist. Fastighets välkomnar besluten.

Anställningsformen allmän visstid ska bort ut lagen om anställningsskydd. Det vill alla på LO-kongressen men förbunden har olika uppfattningar om hur det ska ske. LO:s styrelse och bland annat IF Metall vill att det ske genom partsförhandlingar i första hand och därefter lagändringar i linje med det som parterna kommit överens om. Ombud för flera fackförbund dr allmän visstid är ett problem talade för att LO ska påverka lagstiftningen så att allmän visstid försvinner ur lagen.
Efter en lång debatt med ett fyrtiotal talare blev det också kongressens beslut.
– Vi på Fastighets är nöjda med beslutet eftersom varken vi eller LO ännu inte lyckats avtalsvägen. Vi vet dock att det kan bli svårt att få till en lagändring nu med tanke på det parlamentariska läget, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, och fortsätter:
– Naturligtvis ska vi fortsätta att jobba för en ändring även avtalsvägen. Men under den här avtalsrörelsen har det inte gått eftersom vi inte haft samordnade avtalsförhandlingar med alla LO-förbund. Jag hoppas att vi kan få med det i samordningen i nästa avtalsrörelse, säger Jari Visshed.

utanfor_utanSamtliga delegater från IF Metall reserverade sig mot kongressbeslutet. IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger till tidningen Arbetet att allmän visstid inte kan bli en fråga för avtalsrörelsen eftersom kongressen så tydligt har röstar för lagstiftningsvägen.
– Jag har svårt att förstå det. Det skulle gynna även IF Metalls medlemsgrupper om vi får det som en fråga i samordningen. LO och förbunden har även i andra frågor stått på två ben och försökt får till ändringar både avtals- och lagstiftningsvägen, säger Jari Visshed.
Allmän visstid är ett stort problem för alla LO-grupper, menar Jari Visshed:
– Införandet av allmän visstid har helt rubbat las. Vi ser att arbetsgivare tillämpar provanställningar i allt mindre omfattning för att de kan anställa en person under två års tid och tillämpa allmän visstid i stället.

En annan viktig fråga för Fastighets på kongressen var att ändra lagen lagen så att arbetsgivaren inte kan tillämpa hyvling. Med hyvling menas att arbetstidsmåttet vid neddragningar på ett företag minskas för alla anställda, i stället för att företaget säger upp personal på grund av arbetsbrist. Kongressen gick emot LO:s styrelse som även här tycker att frågan måste prövas förhandlingsvägen innan lagstiftningsvägen kan bli aktuellt. Med röstsiffrorna 222-176 beslutade kongressen att LO ska verka för att lagen om anställningsskydd ska ändras. Regelverket om arbetsbrist ska tillämpas när en arbetsgivare ska omreglera den anställdes sysselsättningsgrad. I praktiken innebär det att arbetsgivaren ska förhandla om arbetsbrist och tillämpa regeln om att den som anställs sist ska sägas upp först.
– Det är ett jättepositivt beslut. Det är framförallt LO:s låglönegrupper som drabbats av hyvling. För oss fem förbund som skrivit motionen är det här vanligt. Vi menar att det inte är otroligt att smittan går även över till andra branscher. Lagstiftningen är inte med oss i den här frågan. En jurist har hittat ett maskhål i las.

Hyvling skapar också deltidstjänster, säger Jari Visshed:
– Heltidsfrågan är viktig för oss på Fastighets. Vi ser framförallt i städbranschen att deltidstjänsterna har ökat.
Kongressen beslutade att LO:s nya målsättning är att heltid ska vara norm för hela arbetsmarknaden. Tidigare har målsättningen varit att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Läs mer om LO-kongressen:
”LO behöver bli starkare”
LO ska motverka vinster i skolan
”Allmän visstid måste bort från las”
LO:s framtida roll viktig fråga för LO-kongressen

salen-Med