– Vinstjakten i skolan bidrar till segregation och till lägre kvalitet. Så sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt kongresstal. I dag beslutades också att LO ska verka för att motverka vinster i skolan, efter en motion från bland annat Fastighets. 

Fastighets har tillsammans med Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Seko föreslagit att LO ska verka för att skolan ska drivas av demokratiska beslut. De föreslog också skolpolitiken ska läggas om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara bra skolor.

”De största förlorarna på denna skolpolitik är eleverna i förortsskolorna där LO har många medlemmar. De eleverna missgynnas systematiskt och det är många av dem som slås ut från skola och arbetsliv” stod det i motionen.

Och LO står bakom synen. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson pratade om skolan i sitt linjetal till kongressen på söndagen. Han menade att det inte är någon tvekan om att det fria skolvalet som det nu är utformat förstärker segregationen och skillnaderna mellan skolor. Han menade att reglerna behöver ses över.
– Vi kan inte bara stå och se på hur arbetarklassens barn sviks av en skola som inte ens uppfyller skollagen! Vi måste röja upp i den svenska skolan! Röja upp i träsket av marknadsstyrning, skolpeng och privatiseringar. Det är nog nu, sa han.

Även statsminister Stefan Löfven, som var inbjuden som talare på måndag morgon, nämnde vikten av att lyfta skolorna och elevernas resultat och att minska segregationen mellan väl fungerande och socialt utsatta områden.
– Bildning är nyckeln till frihet. Kunskap är varje barns verktyg som hen behöver för att forma det liv som hen vill leva.  Det återstår mycket tills skolan åter är den klarast lysande stjärnan i den svenska modellen, men det är dit vi ska, sa Stefan Löfven.

En av dem som var uppe i talarstolen under debatten var Fastighets tredje förbundsordförande Jari Visshed som yrkade bifall på motionen i sin helhet. Han fick stöd i stora delar från flera andra, däribland Kommunal och IF Metall.
– Vi ska inte ha nåt experimenterande med våra barn i skolan, sa Dan G Gabrielsson från Kommunal i talarstolen på måndagen.

Även Joel Larsson från Elektrikerförbundet gav sitt stöd.
– I dag har vi chansen att ta ett ideologiskt steg. Ett tydligt steg som kommer att minska segregationen och stoppa vinsthetsen av våra gemensamma pengar. Pengar som vi har investerat i skolan och som sedan kommer hamna i giriga riskkapitalisters händer. Det slår väldigt hårt mot skolelever i förorter, våra medlemmar och våra medlemmars barn, sa han.

Från Kommunal kom dessutom ett tilläggsförslag om att LO ska verka för att stoppa vinstdriften, snarare än att verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och gymnasieskolan, vilket var förslaget från Fastighets och övriga motionärer.

Föredragande från LO-styrelsen, Elektrikernas ordförande Jonas Wallin, menade att de dåliga friskolorna ska bort och att skolan inte ska drivas av ekonomiska intressen. Men han menade att det även finns goda exempel på aktiebolagsdrivna skolor, till exempel Scanias Mälardalens högskola eller de så kallade teknikcollage som fackförbunden kvalitetssäkrar.
– Driftformen är inte nummer ett, utan att vi kan säkerställa att vi har högsta möjliga kvalitet, säger han.

LO-styrelsen ställde sig därmed, efter debatten, bakom alla förslag förutom formuleringen att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklas från skolan. Däremot antogs tilläggsyrkandet om att stoppa vinstdriften.
Kongressens beslut innebär att LO ska se över finansieringen i skolan i sin helhet. Dessutom blir beslutet att LO ska verka för att möjligheten till vinstutdelning för skolbolagen begränsas.