Kvinnan har jobbat som städare men varit sjukskriven under många år. Försäkringskassans beslut att inte längre betala ut sjukpenning kom efter de strängare reglerna i sjukförsäkringen som infördes 2008.
För kvinnan innebar de nya reglerna att ribban för att bevisa sin arbetsoförmåga höjdes. Hon lider bland annat av fibromyalgi.
– Kvinnan har ingen arbetsförmåga. I det här fallet gick de medicinska underlagen inte att ifrågasätta i förvaltningsrätten, säger Elizabeth Östman på LO­ TCO Rättsskydd.
– Det är fortfarande svårt att få varaktig sjukersättning. Vi har märkt en liten uppmjukning efter de första åren med de nya, hårdare reglerna, säger hon.
Beslutet om varaktig sjukersättning innebär att medlemmen kommer att få sjukpenning tills hon går i ålderspension.

Kvinnan, som vill vara anonym, är nöjd med hjälpen som hon fått och med beslutet.
– Jag har känt mig så liten eftersom jag inte känner till lagarna. Att man kan få advokathjälp via facket var nytt för mig. Det första jag gjorde efter beslutet var att gå till tandläkaren. Det har jag inte haft råd med på länge, säger hon.

LO-TCO Rättsskydd hade en kraftig uppgång av sjukförsäkringsärenden fram till åren 2010–2011. Efter det har antalet gått sakta nedåt. I cirka hälften av försäkringsärendena lyckas rättsskyddet få domstolen att besluta till medlemmens fördel.
– För sjukersättningsärenden och sjukpenningärenden har vi en bättre framgångsprocent än för övriga ärenden, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Fastighets får in ett trettiotal ärenden per år från medlemmar om utebliven sjukersättning, sjukpenning eller livränta.