LO ska jobba för att Samhalls vinstkrav ska begränsas och att uppdraget utvärderas. Det beslutades på LO-kongressen efter förslag från bland annat Fastighets.

Under LO-kongressens sista dag klubbades kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”. Det är en omfattande rapport som beskriver LO:s verksamhet och hur organisationen ska arbeta framåt för att nå de uppsatta målen.

I rapporten beskrivs till exempel hur LO ska jobba för bättre omställning och matchning så att fler, till exempel långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta, kan få arbete.
Ett förslag var att LO ska verka för att Samhall tillförs mer resurser för att anställa fler och höja verksamhetens kvalitet.

Men det är inte nog, menar flera förbund.
– Att bara tillföra Samhall mer pengar blir inte bra. I dagsläget är det i princip så att man tar reguljära jobb och gör om dem till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd när Samhall konkurrerar som vilket städföretag som helst, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande och representant i LO:s representantskap.

Hon och ombud från bland annat IF Metall, Handels och Kommunal var därför uppe i talarstolen för att få in två tilläggsyrkanden. Det första var att LO ska verka för en utvärdering och utveckling av Samhalls uppdrag. Det andra att LO ska jobba för att vinstkravet i Samhall begränsas.
– Det är vinstkravet som är problemet, man måste se över hela verksamheten, säger Yvonne Nygårds.

De fick också stöd från LO-styrelsen och kongressen som nu ska jobba för att Samhalls uppdrag utvecklas och att det blir en begränsning av vinstkravet.