Medlingsinstitutet presenterar årligen den officiella statistiken för hela ekonomin och studerar även löneskillnader mellan män och kvinnor.
Genomsnittslönen för hela arbetsmarknaden är 32 000 kronor för 2015. Lägst genomsnittlig lön har kvinnliga arbetare i privat sektor med 24 800 kronor. Högst på listan hamnar manliga tjänstemän i privat sektor med 43 400 kronor.
Genomsnittslönen för alla arbetare i privat sektor är 26 600 kronor och för manliga arbetare 27 700 kronor.

Statistiken visar också att löneskillnaden mellan män och kvinnor på hela arbetsmarknaden 2015 var 12,5 procent. Jämfört med året innan har det minskat något, med 0,7 procentenheter. När Medlingsinstitutet tar hänsyn till faktorer som påverkar lönen finns det fortfarande kvar en löneskillnad på 4,6 procent. De faktorer som påverkar lönen är yrke, utbildning, ålder och arbetstider. I den privata sektorn för arbetare är motsvarande löneskillnad 3,1 procent.
Enligt Johan Ekberg på Medlingsinstitutet beror löneskillnaderna framförallt på att män och kvinnor arbetar i olika yrken.

Rapporten ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2015” bygger på lönestatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. SCB:s statistik för 2015 visar att städare i privat sektor har en genomsnittlig månadslön på 22 400 kronor. Kvinnliga städare i gruppen har i genomsnitt 22 100 och manliga 23 200 kronor i månaden. Fastighetsskötare i privat sektor har enligt SCB en genomsnittlig månadslön på 26 000. Kvinnliga fastighetsskötare i den gruppen har i genomsnitt 25 200 och manliga 26 200 kronor i månaden.