Innan Stefan Löfven presenterade de nya ministrarna konstaterade han att regeringen ska fortsätta samhällsbygget. Att segregationen ökat och klyftorna vuxit gör att det krävs en kraftig upprustning av Sverige.
– Nu krävs en bostadspolitik som är långt mer offensiv än vi sett på ett halvt sekel, sa statsministern.
Att Peter Eriksson skulle kallas hem från EU-parlamentet för att bli bostads- och digitaliseringsminister var inget som nämndes i förhandsspekulationerna. Men bland de många meriterna – språkrör, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och kommunalråd – märks också att han varit ordförande för det kommunala bostadsbolaget i Kalix. Så kvalificerad är han. Dessutom norrlänning och bra på att samarbeta, betonade Stefan Löfven nöjt på den fullsatta pressträffen.
– Bostadsbyggandet har blivit en av Sveriges allra största och viktigaste utmaningar. Jag är ödmjuk och stolt att få leda det här viktiga arbetet, sa Peter Eriksson när han fick ordet.

Som en av de viktigaste uppgifterna att snabbt ta itu med nämnde han att få 
ihop en bostadspolitisk uppgörelse med oppositionen. Och att få ännu mer fart på byggandet i kommunerna.
För även om byggandet av bostäder ökat sedan regeringen tillträdde har samtidigt bostadsbristen fortsatt att öka. Allt fler kommuner rapporterar att de har brist på bostäder. Enligt Boverket har 240 kommuner av 290 ett underskott, det är mer än 30 procent fler än förra året.
– När det gäller bostadsbyggandet har staten en viktig roll som partner och stöd till kommunerna, som i grunden har huvudansvaret. Men också att göra det enklare och snabbare att bygga fler bostäder, bygga bra bostäder och bygga bostadsområden som är vackra och som människor är stolta att leva och bo i, sa den nya bostadsministern.

Peter Eriksson föddes i Tranås och växte upp i Strängnäs. Norrlänning blev han först som vuxen, och då väcktes också intresset för skogen, naturen och miljön.
Han blev landets första gröna kommunalråd 1998. Då bildade Miljöpartiet i Kalix allians med Vänsterpartiet och de borgerliga och puttade bort Socialdemokraterna från ett långt maktinnehav. 2002 blev han språkrör med Maria Wetterstrand och Miljöpartiet blev stödparti åt regeringen Persson. Nu tar han plats i regeringen efter att Mehmet Kaplan måste avgå.

Efter presskonferensen på Rosenbad fick Fastighetsfolket chans att ställa några ytterligare frågor.

Du framhöll dina erfarenheter som kommunalråd och ordförande för ett kommunalt bostadsbolag, på vilket sätt kan dina erfarenheter göra att byggandet ökar?
– Kanske för att jag vet vilken situation de står i och kan förstå hur de tänker och agerar, och därför lättare kan stödja och samarbeta.

Är det mer stöd än piska som krävs?
– Ja, det skulle jag säga. Ska vi få kommunerna att verkligen göra sitt bästa
 så tror jag inte det i första hand är med piska, utan med stöd och samtal och en dialog med staten. Men också att göra det snabbare och enklare att bygga.

Fastighets och de andra byggfacken i 6F krävde större reformer när regeringen tillträdde än det som Mehmet Kaplan la fram. Kan vi vänta oss större reformer i kommande budgeten eftersom bostadsbehovet ökat?
– Ja, jag tycker att man kan vänta sig det. Vi kommer att ta fram ett antal olika förslag.

Blir det i form av ökade subventioner eller på annat sätt?
– I första hand är det att förändra system och regler. Jag tror inte att det i första hand är subventioner som kommer att öka byggandet.

Det finns starka röster i debatten för att öka bostadsbidragen i stället för att ha byggsubventioner, vad tycker du?
– Ska man kunna fixa ett boende måste man också kunna betala. För många unga och för till exempel nyanlända är det svårt med de höga hyrorna i nybyggen. Så det är i alla fall ett möjligt alternativ.

Hur kommer anställda i fastighetsbranschen att märka att du är bostadsminister?
– Jag hoppas att det kommer att synas genom att vi bygger mer. Det har tidigare satsats mycket på rot och den typen av renoveringar, nu fokuserar vi och lägger mer resurser på byggandet.

Peter Eriksson

Gör: Bostadsminister.
Ålder: 57 år.
Bor: Lägenhet i Stockholm och hus på landet utanför Kalix.
Familj: Fru och två vuxna barn.
Fritid: Gillar att åka skidor, ”det har varit svårt i Bryssel, så det kan bli lättare nu”. Spelar golf.