Kommuner och landsting som köper till exempel städtjänster måste följa kollektivavtalets villkor. Regeringen har i dag klubbat sitt lagförslag om offentlig upphandling.

Om regeringen får igenom lagförslaget i riksdagen ska de företag som deltar i offentliga upphandlingar om till exempel städtjänster följa kollektivtalets regler för lön, semester och arbetstid. Myndigheter eller kommuner som upphandlar kan om de vill även ställa villkor om tjänstepension och försäkringar. Dessa kommer dock inte att vara obligatoriska krav.

Regeringen presenterade förslaget i mitten av maj och lämnade då över det till lagrådet för granskning. Lagrådet framförde bland annat kritik mot att regleringen är otydlig och kan komma att leda till kostsamma och tidskrävande upphandlingsprocesser. Civilminister Ardalan Shekarabi säger till DN i dag att regeringen gjort en del justeringar i sin proposition efter lagrådets synpunkter.
Syftet med lagändringen är att komma åt lönedumpning och oschysta villkor.

Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, välkomnar förslaget och tycker att det är ett steg i rätt riktning.
– Jag hade helst sett att regeringen ställt krav på kollektivavtal. Jag tycker inte att företag ska ha konkurrensfördelar genom att inte försäkra sina anställda eller inte betala för tjänstepension, säger han.
– Ungefär hälften av företagen i städbranschen väljer att inte lägga anbud i offentlig sektor eftersom cirka 85 procent av uppdragen inom städ vinns av lägsta pris. Tyvärr är det den seriösa delen av branschen som avstår. Jag tror dock att det kan bli bättre med regeringens lagförslag. En del av de oseriösa blir dissade av de nya kraven.

Arbetsgivarorganisationen Almega tycker att förslaget är krångligt och dyrt. Almega tror inte heller att regeringens förslag kommer att hindra oseriösa företag.

Enligt lagförslaget ska de nya reglerna gälla från den 1 januari 2017.

Läs också
Regeringen föreslår ny upphandlingslag
Tillåtet med lönekrav i offentlig upphandling