Fastighets har planer på ett fackligt biståndsprojekt i Colombia. Syftet är att öka det fackliga engagemanget bland städare och väktare i landet.

Förra året inledde Fastighets ett projekt i Peru tillsammans med den internationella fackliga organisationen UNI:s amerikanska del. Nu söker förbundet medel från Union to Union för att inleda en förstudie om att utvidga arbetet till Colombia.
– Vi vill utvidga projektet i Peru till att även arbeta tillsammans med UNI Americas för facklig organisering i Colombia. Det är en hel del av städ- och väktarföretagen i Peru som även är verksamma i Colombia, så det finns en naturlig koppling, säger Torbjörn Jonsson som är ansvarig ombudsman för internationella frågor i Fastighets.

Colombia är det land i världen där det är farligast att arbeta fackligt. Under 2015 mördades 20 fackligt aktiva i landet. Det visar världsfacket ITUC:s årliga rapport.
Samtidigt finns det ljuspunkter, enligt Torbjörn Jonsson.
– De har tagit steg framåt i Colombia för mer demokrati, och UNI bedömer också att det är läge att göra en satsning där, säger han.

Projektet i Peru fortsätter även under 2017. Under hösten kommer Torbjörn Jonsson att göra en uppföljningsresa tillsammans med företrädare för Union to Union.
– Vi har haft en del motgångar, framför allt när den ansvariga organisatören Orhan Akman hos UNI nekades fortsatt uppehållstillstånd i Peru. Nu hoppas vi kunna få en ny person på plats, som tar över organiserandet, säger Torbjörn Jonsson.

ITUC:s globala rättighetsindex rankar länderna på en skala 1-5 där 1 innebär oregelbundna kränkningar av arbetstagares rättigheter och 5 innebär att det inte finns någon garanti för rättigheter. Colombia rankas som en 5:a och ligger oförändrat mot året innan. Peru klassas som en 3:a med regelbundna kränkningar och anses ha förbättrats jämfört med 2015. Sverige och övriga nordiska länder har en 1:a på rättighetsindexet.

Fakta från ITUC:s globala rättighetsindex 

  • Antalet länder där arbetstagare utsätts för våld har ökat från 36 till 50 länder.
  • Antalet länder som saknar eller har begränsa yttrandefrihet och mötesfrihet har ökat från 41 till 50.
  • 57 procent att de granskade 141 länderna utesluter vissa arbetstagare från rätten att förhandla kollektivt.
  • 69 procent av de 141 länderna utesluter vissa yrkesgrupper från rätten att strejka.

Läs mer om Peruprojektet
Framsteg för facket i Peru
Fastighets i protest mot utvisning
Fastighets talar till städarna i Peru
Motvind för facket i Peru
Polisen grep fackbas
Lever på drygt 3 000 kronor
Fastighets ska stötta pressade städfack i Peru