Tekniken gör det lättare för fler att jobba hemifrån och kraven på att vara tillgänglig utanför arbetstid ökar, och är vanligt även bland arbetare. En orsak kan vara att normer snarare än regler styr kraven.

I Frankrike håller regeringen på att lagstifta om ”rätten att logga ut”. Det innebär att anställda kan få rätt att stänga av mejl och telefon när de lämnar jobbet. Målet är att minska jobbstress efter arbetstid.
I Sverige regleras tiden då vi förväntas arbeta genom lagar och avtal om arbetstider och dygnsvila, men både stressproblemen och kraven på att vara tillgänglig ökar.

I forskningsprojektet Ska du gå hem redan? undersöker forskarna Calle Rosengren och Mikael Ottosson, från Lunds universitet, arbetstider och arbetsmiljö utanför arbetsplatsen.
Vanligast är det att tjänstemän förväntas vara tillgängliga, men det förekommer även bland arbetare. Att vara tillgänglig behöver inte vara kopplat till specifika arbetsuppgifter. Den som har tim- eller sms-anställning måste vara nåbar för att ens få erbjudande om att jobba.

Generellt finns det annars både för- och nackdelar med att kunna ta med jobbet hem. Anställda får större möjligheter att styra över sitt arbete samtidigt som det kan leda till mer jobb och ökade krav. Och enligt Calle Rosengren finns det för lite kunskap om riskerna.
– En dag fanns tekniken bara där. Men ingen riskbedömde eller kopplade det till arbetsmiljö, säger han.

I studien Svenskarna och internet från 2012 framkom det att en stor del kollar mejl efter arbetstid utan att vara mindre på jobbet och Calle Rosengren tror att många gör arbetsuppgifter hemma utan att koppla det till stress eller ohälsa.
– Samtidigt kan vissa uppleva problem med stress och ha svårigheter att koppla av, konstaterar han.
Förväntningarna på hur tillgänglig någon ska vara är dessutom sällan uttalade.
– I ett otydligt system rättar vi oss efter hur andra gör och hur chefen gör. I vissa fall kan det vara ett sätt att visa sig duktig att svara snabbt och vara tillgänglig, säger Calle Rosengren.

Inom de yrken som Fastighets organiserar är det fortfarande relativt ovanligt med krav på att vara tillgänglig utanför arbetstid, men i takt med att tekniken blir vanligare och billigare kan kraven förändras.
Calle Rosengren menar att det är bra att vara medveten och uppmärksam. Han hoppas också att de nya föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket ska göra skillnad. Enligt den har arbetsgivaren ansvar att se till att de anställda inte har för hög arbetsbelastning, till exempel genom att ge tid för återhämtning.


Tre tips till skyddsombud

  • Var medveten och uppmärksam på outtalade krav eller förväntningar om att vara tillgänglig utanför arbetstid.
  • Väck frågan, till exempel i arbetsmiljöenkäter eller i skyddskommittéer.
  • Om arbetsgivaren delar ut redskap som mobiltelefoner – se till att användandet av dem beskrivs i företagets IT- eller arbetsmiljöpolicy. Gör riskbedömning.

Källa: Calle Rosengren

Gör du jobb även utanför arbetstid?

Johanna_utanHanna Fagerlund, lokalvårdare på Jotac i Karlskrona:
– Nej, jag brukar inte göra det,
 men jag upplever
 att andra på mitt 
jobb gör det. Jag 
har inte jättebra
 koll men jag tror inte att de gör det hemifrån utan snarare stannar kvar på jobbet.

 

Daniel2_utan

Daniel Johansson, fastighetsskötare, HSB Södra Norrland:
– Som fastighetsskötare får vi
 knappt några arbetsmejl utan har informationen 
som behövs på
 ett intranät på jobbet. Arbetsordrar kollar jag aldrig hemma. Men jag sitter med i bolagsstyrelsen och sådana mejl läser jag hemma. Men det är inte jobbigt, jag gör det för att jag vill.

Alexander200_utanAlexander Gomez, snickare, Bostadsstiftelsen Platen i Motala:
– Nej, aldrig! Och ingen annan här heller. Alla stänger av arbetstelefonen och åker hem.

 

 

Mer gränslös forskning

På Högskolan i Gävle forskar Helena Jahncke om det flexibla arbetet. Under hösten kommer hon och hennes kolleger att genomföra två enkäter bland anställda på Trafikverket. Den ena handlar om hur de som har flexibel arbetstid utnyttjar det och vilka samband det finns med olika hälsotillstånd. Den andra studien ska undersöka hur anställda med schemalagd arbetstid återhämtar sig.
– En del vill gärna komprimera sin arbetstid genom att arbeta in tid under dagen eller veckan för att kunna sluta tidigare. Vi vill se om det är gynnsamt ur ett hälsoperspektiv, säger Helena Jahncke.