I år fyller Fastighetsanställdas förbund 80 år och har i dagsläget närmare 30 000 medlemmar. Från början bildades förbundet av tio lokala fackföreningar och hade då mindre än 4 000 medlemmar.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Förbundet bildades 1936, då under namnet Svenska Fastighetsarbetareförbundet. Kongressen fastställde att förbundet skulle samla ”alla inom verksamhetsområdet för fastigheters skötsel anställda arbetare, fastighetsarbetare, såsom portvakter, vaktmästare, maskinister, gårdskarlar och städerskor”.

Förbundet bildades av tio lokala fackföreningar, varav den största var Stockholms Fastighetspersonals fackförening med 1 422 medlemmar följt av Malmö Fastighetspersonals fackförening med 466 medlemmar.

Innan förbundet bildades fanns det tankar om att fackföreningarna skulle ansluta sig till Transportarbetareförbundet.  Att beslutet blev en egen organisation berodde framför allt på Transportarbetareförbundets system för medlemsavgifter med bara två avgiftsklasser. Enligt protokollet skulle det vara svårt att få fastighetsarbetare att organisera sig, beroende på ”de mycket ojämna arbetsinkomsterna, som utgå till de fastighetsanställda” och ”arbets- och anställningsförhållandenas art – huvudsakligast fritidsarbete”.

Två år senare godkändes inträdet i Landsorganisationen, LO. I inträdesanmälan kan man läsa att förbundet då hade 18 avdelningar med 3 596 medlemmar och att inträdesavgiften för de fullt betalande medlemmarna var 1 krona och för halvt betalande 50 öre.

Citerat ur ett protokoll från Fastighetsarbetareförbundet år 1936

”Det torde heller icke för närvarande i städerna finnas något arbetsområde av denna storleksordning, som är i behov av en så genomgripande sanering som just fastighetsarbetarnas, detta i såväl socialt som ekonomiskt avseende”.