Säkerhetspolisen varnar för att andra länder kan spionera på Sverige genom offentliga upphandlingar, rapporterar Sveriges radios Ekot. Det kan gälla till exempel städ-, it- eller bevakningstjänster.

Andra länder kan få information om Sverige och påverka politiska beslutsfattare genom att till exempel försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter. Det skriver Säkerhetspolisen, Säpo, i sin årsbok för 2015 och nämner ”drift och underhåll av IT-system, bevakning och lokalvård” som exempel.

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, säger till Ekot att det här är hot som behöver tas på allvar och att det krävs mer kunskaper.

För att skydda sig ska myndigheter ställa specifika säkerhetskrav på leverantörer och skriva så kallade säkerhetsskyddsavtal. Säpos erfarenhet är dock, enligt årsboken, att myndigheter ofta glömmer dessa krav på leverantörerna eller att de är så allmänt hållna att de är svåra att följa upp.

Sergio-Laguna-2014Sergio Laguna, Fastighets klubbordförande på städföretaget ISS i Malmö, känner inte till om sådana krav ställs i upphandlingar där ISS medverkar. Han har inte heller hört att hans kolleger eller klubbmedlemmar skulle ha fått skriva på några särskilda sekretessavtal för specifika kunder. Han menar dock att det finns invävt i lojaliteten mot arbetsgivaren att inte sprida information vidare.
– Men jag upplever att det har blivit mer personkontroller där de till exempel vill ha kopior på pass och utdrag från kronofogden. Jag vill i så fall veta vem som ska ta del av uppgifterna och hur de ska behandlas, säger Sergio Laguna och fortsätter:
– Det är inte fel med ökad säkerhet, men det måste vara kontrollerat och facket måste ha inflytande i de här frågorna eftersom ökad kontroll rör den personliga integriteten.

Det tänkbara spionaget som Säpo varnar för verkar dock inte handla om infiltration i etablerade företag utan om att nya företag startas.