Flera bostadsbolag i Malmö uppger att boende eller anställda upplevt hot kopplat till den växande narkotikahandeln i staden, rapporterar Sydsvenskan.

Antalet anmälningar om knarkhandel i Malmö var under 2015 rekordhögt. Sydsvenskan har frågat åtta största ägare av hyreshus i Malmö hur de upplever narkotikahandeln. Samtliga uppger att det förekommer försäljning i eller vid deras fastigheter. De upplever att problemet är stort eller mycket stort. Tre av åtta svarar att personal eller boende har utsatts för hot kopplat till narkotikahandel.

– Knarkhandel sker nog mest ute i bostadsområden där det inte finns Riksbyggen-föreningar. Men om någon fastighetsskötare känner sig hotad ska vi lösa det. Man ska inte jobba under sådana omständigheter, säger Jadranko Vukojevic, klubbordförande på Riksbyggen i Malmö.
– Vi har både bra och dåliga bostadsområden så det förekommer knarkhandel i några av våra områden. Jag känner dock inte till att husvärdar har känt sig hotade på grund av det, säger Jan Jörlund, klubbordförande på MKB.
– Vi hör hyresgäster berätta om folk som de tror säljer knark. Vi husvärdar ska då kontakta dem på MKB som jobbar med bosociala frågor på området som har kontakt med bland annat polisen. Vi husvärdar observerar, men vi ska inte blanda oss i den här typen av frågor.

Det finns många knep att öka tryggheten i ett bostadsområde, berättar Jan Jörlund. MKB klipper ner buskar så det blir mer öppet och svårare för till exempel knarklangarna att gömma sig i.
– Vi kan också sätta upp mer belysning på ställen som hyresgästerna upplever som skumma platser. Så fort som vi får rapporter till exempel om okända som springer i källaren är det vårt jobb att undersöka det, säger han.