Rekordmånga lägenheter i kommunala bostadsbolag ska säljas till privata fastighetsägare i år, rapporterar tidningen Dagens Samhälle. Ett exempel är Lidingöhem som ska sälja en del av sitt bestånd.

Undersökningen i Dagens Samhälle visar att 14 000 lägenheter inom allmännyttan under året kan komma att byta ägare vilket är en rekordnivå i försäljningar. Kommunerna uppger ofta att de gör det för att få råd att bygga nya bostäder.

I juni beslutade kommunfullmäktige på Lidingö att omstrukturera sitt bostadsbolag Lidingöhem. Bostadsbolaget har 530 lägenheter, varvav cirka 270 är inom äldreboenden. Kommunen kommer att behålla äldreboenden. Det gäller även cirka 120 lägenheter i tre stadsdelar. Men fastigheter med cirka 140 lägenheter ska ut på försäljning. Vilka fastigheter som berörs är ännu inte klart, inte heller när processen kan komma i gång.

Lidingöhem har sålt fastigheter under flera år. Den största enskilda försäljningen var 2011 då drygt 600 lägenheter såldes ut.

Bostadsbolaget har inte på många år haft egna anställda utan köpt tjänster av bland annat kommunen. Den tekniska driften sköts av Primär fastighetsförvaltning. Kontraktet går ut den sista september.

Primär fastighetsförvaltning behöver dock inte varsla om uppsägning som det ser ut i dagsläget, säger Emma Svensson, HR-chef på Primär, till Fastighetsfolket. Företaget kan erbjuda andra arbetsuppgifter till de tre anställda som sköter den tekniska driften i Lidingöhems fastigheter.