Arbetsolyckan inträffade i förra veckan när fastighetsskötaren på 7fast AB i Borås körde en åkgräsklippare i en grässlänt som sluttar ner mot en fastighet. Av någon anledning tappade gräsklipparen fäste och mannen klämdes mellan åkgräsklipparen och en låg balkong. Fastighetsskötaren arbetade ensam i bostadsområdet. Men boende i fastigheten, som hörde en kraftig smäll, larmade räddningstjänsten.

Det är oklart vad som orsakat olyckan.
– Fastighetsskötaren är van att köra åkgräsklippare och har goda maskinkunskaper. Han har i många år jobbat hos det företag som vi köper maskiner av. Så olyckan borde inte ha hänt. Dessutom är åkgräsklipparen bara några månader gammal. Gräsklipparen är hos polisen för en teknisk undersökning, säger Risto Pyykkö, chef på 7fast.
Fastighetsskötaren låg nedsövd i flera dagar. Han ligger kvar på sjukhus efter flera operationer, berättar Risto Pyykkö.
– Men vi har ännu inte kunnat prata om olyckan, säger han.
– Jag har informerat de anställda som är i tjänst om olyckan. Olyckan visar att vi måste bli bättre på att förebygga. Olyckan har också påskyndat processen om hur vi ska sköta gräsklippning där marken lutar något. Vi har sedan tidigare bestämt att prova ut robotgräsklippare som alternativ, säger Risto Pyykkö.

Fastighets regionala skyddsombud Bo Gustafsson ska till företaget nästa vecka för att besöka olycksplatsen och se över företagets rutiner.
– Arbetsmiljöverkets uppgift blir sedan att undersöka ansvarsfrågan, säger Bo Gustafsson och fortsätter:
– Jag tror att det runt om landet förekommer en hel del tillbud med åkgräsklippare som glider när marken lutar eller när gräsmattan är blöt. Så fort marken lutar mer än 10 grader får denna typ av åkgräsklippare inte användas eftersom de så lätt glider ner och kan orsaka olyckor. Det finns också andra åkgräsklippare som klarar av större lutningar.

Lennart Evaldsson, inspektör på Arbetsmiljöverket, har besökt olycksplatsen och haft kontakt med företaget. Arbetsmiljöverket avvaktar med ytterligare åtgärder i väntan på utredningen från 7fast AB.
– Det är viktigt att arbetsgivaren även tar tag i krishanteringen i den här typen av allvarliga situationer. Så att även de närmast berörda, kollegor och chefer, får den hjälp som de behöver. Det är viktigt att det finns rutiner också under semestertider. I det här fallet hade företagshälsovården semester. Företaget har dock efter omständigheterna agerat väl, säger Lennart Evaldsson.