Tanken med auktorisationen är att den ska hjälpa kunder att välja seriösa företag för sina servicetjänster som städ och fastighetsskötsel.
Jari-Visshed-webb– De företag som är auktoriserade plockar säkert andelar på marknaden och vi vill att man ska anlita den seriösa delen av branschen, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande.

Han sitter nu med som förbundets representant i auktorisationsnämnden, som har till uppgift att löpande kontrollera företagens ekonomiska situation. De har även rätt att göra oplanerade företagsbesök. Och Jari Visshed menar att Fastighets kan vara en tillgång i nämnden.
– Vi bär med oss erfarenheter från vårt förhandlingsarbete och kan ta upp frågor om företag utifrån det vi vet, säger han.

Auktorisationen är skapad av branschorganisationen Almega. Den har funnits sedan 80-talet men är i nuvarande form sedan 2010. Fastighets har inte varit med under de senaste åren men har sett behovet.
– Vi får ibland frågor om auktorisationen men det är svårt för oss att svara när vi inte är en del av det, säger Jari Visshed.

För att kunna kvala in på listan måste företaget vara medlem i Almega serviceföretagen, Fastighetsarbetsgivarna eller Samhallförbundet. Dessutom ska företaget uppfylla flera kriterier. Det ska till exempel inte ha några skatteskulder, det ska följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och beslut och ska antingen ha ett dokumenterat miljöledningssystem eller vara miljöcertifierat.

Auktorisationen förnyas en gång om året och för tillfället finns 150 godkända företag på listan. Det är dock bara är en liten del av de runt 1 000 som skulle kunna ansöka.
– Trycket på att bli auktoriserad kommer då och då, framför allt när upphandlare ställer krav på det, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert och ledamot från Almega.

Men det räcker inte med att bara klara kriterierna vid ett tillfälle. Det krävs också att de hålls över tid. Kouvonen berättar att det är ovanligt men att företag har förlorat auktorisationen när nämnden genomfört sina löpande kontroller.
– Det blir ett seriösare intryck när företag kan visa att de är seriösa. Och är företagen seriösa så blir även villkoren det, säger Ari Kouvonen.
Han menar att det är bra att Fastighets och Kommunal är med i nämnden.
– Det ger en större acceptans när båda parter är med, säger han.

Här hittar du listan över Auktoriserade serviceföretag

Schysta villkor

Hotell- och restaurangfacket har en egen lista över företag med Schysta villkor. Den visar restauranger, hotell och nöjesanläggningar som har tecknat kollektivavtal. Till skillnad från Auktoriserat serviceföretag är den skapad på initiativ av facket och innehåller inga andra krav eller ytterligare granskning.