Undersökningen, som bygger på svar från cirka 320 företag, visar att företagen under det senaste året haft svårast att rekrytera byggprojektledare, fastighetstekniker och förvaltare. Relevant arbetslivserfarenhet är den främsta orsaken till att företaget inte kunnat rekrytera den personal de önskat under det senaste året. Brist på relevant utbildning är ett nästan lika vanligt skäl.

Fastighetsföretagen uppger att de har störst behöv av att anställa byggprojektledare de kommande tre åren. Men på andra plats kommer fastighetsskötare/bovärdar. Nästan 43 procent svarar att de har störst anställningsbehov av den yrkeskategorin.
– Resultatet överraskade mig. Men om vi ser på den höga medelåldern i den här gruppen och att det byggs nya bostäder hela tiden så innebär det också att behovet att anställa ökar, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Fastigo har tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare med några TCO- och Saco-förbund. Enligt Fastigo ger det studenter möjlighet att arbeta med relevanta arbetsuppgifter under högst 15 timmar per vecka med villkor som är anpassade till studenternas situation.
– Vi skulle vilja teckna ett liknande avtal även för dem som läser till fastighetstekniker eller fastighetsvärd på Yrkeshögskolan eller på VVS-och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Men motparterna är inte så intresserade av ett sådant avtal, säger Mona Finnström.

Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets, känner inte till Fastigos försök att få fram ett kollektivavtal som ska reglera de studerandes villkor för praktik.
– Vi har inget emot att en utbildning varvas med praktik ute på företagen. I kollektivavtalet med Fastigo finns ett handledartillägg för de anställda som tar emot praktikanter. I Fastighetsbranschens utbildningsnämnd får vi  ofta höra hur svårt gymnasieskolorna har att hitta praktikplatser i fastighetsbranschen till sina elever, säger han.
Att fyra av tio arbetsgivare i fastighetsbranschen har svårt att hitta unga sökande med relevant arbetslivserfarenhet förvånar inte Jari Visshed.
– Min uppfattning är att företag i fastighetsbranschen inte riktar sig till ungdomar speciellt mycket.

Undersökningen visar geografiska skillnader. Det är framförallt i tillväxtregionerna som arbetsgivarna i fastighetsbranschen har svårt att hitta kompetent personal, oavsett ålder. Då menas storstadsområden och städer som Luleå och Kiruna.