Förbundsstyrelserna i Fastighets och Seko vill gå vidare med att bilda ett gemensamt fackförbund. Det står klart efter dagens beslut om fortsatt utredning.

Målet med att skapa ett större fackförbund är att bli starkare ekonomiskt, ge bättre service och kunna utöva större påverkan. Tillsammans har de två förbunden i dagsläget närmare 150 000 medlemmar. I ett första steg tillsätts en gemensam arbetsgrupp som ska se över ekonomi och avgiftssystem, där förbunden tydligast skiljer sig åt.
– Det finns många likheter mellan förbunden i frågor om demokratiskt inflytande och arbetssätt. Där det är störst skillnad är ekonomi- och avgiftssystem, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Seko respektive Fastighets i ett gemensamt uttalande.

Gruppen kommer att ledas av Janne Rudén och Fastighets tredje ordförande Jari Visshed och ska även se över de kostnader respektive förbund har för exempelvis försäkringar och LO-avgifter. Ett förslag på avgiftssystem ska också innehålla möjlighet till differentiering av avgiften mellan olika branscher.

Arbetsgruppen ska vara klar med sin rapport i februari 2017
– Vi tror mycket på idén om ett gemensamt förbund och ser detta som en långsiktig process som måste få ta den tid som behövs för att det ska bli riktigt bra i slutändan. Vi kommer därför att ha en tidplan som sträcker sig några år framåt, fortsätter Janne Rudén och Magnus Pettersson.

Finns det en risk att ni tappar tempo om utredandet drar ut på tiden i flera år?
– Vi ska hellre skynda långsamt och att det blir bra. Vi ska också hinna ha en förankringsprocess och gå ut med information till avdelningar och medlemmar, säger Magnus Pettersson.

Anette-Lindgren-webbFörankring är något som Anette Lindgren, från Allianceplus i Uppsala, hoppas att man verkligen prioriterar.
– Jag hoppas att vi som jobbar fackligt lokalt får vara med och tycka till. Det har tagit tid för Fastighets nya organisation att sätta sig och jag tycker man behöver kommunicera tydligare den här gången. Och sedan önskar jag att vi får tillbaka egen ekonomi i avdelningarna, som Seko har, säger hon.

Marcus-Persson-webbMarcus Persson på AB Bostäder i Borås är inne på samma spår.
– Jag hoppas på att avdelningarna kan få ett eget ekonomiskt ansvar med egen budget. Då kan det bli lättare att planera facklig verksamhet på lokal nivå, säger han.

En förhoppning från Marcus Persson är också att det ska gå att hitta en bra balans för att undvika att förbundets medlemmar försvinner i mängden.
Thomas-Andersson-webbThomas Andersson på Hyresbostäder i Norrköping håller med.
– Facket är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och det omfattar även deras yrken. Facket måste marknadsföra alla våra yrkesroller bättre, säger han.

webb-Ann-HELLBERGÄven Ann Hellberg, på ISS i Eskilstuna, hoppas att alla yrkesgrupper får ta plats.
– Det enda som kan oroa mig i det här läget är hur mycket städare kommer att prioriteras. I Fastighets är vi i fokus men hur blir det om vi slår ihop med ett annat förbund?

Ett slutgiltigt beslut om samgående måste fattas av respektive förbunds kongress.

Läs mer:
Fastighets + Seko = sant?
”Viktigast som medlem att kunna påverka”
”Vi skulle bli starkare som helhet”
Fastighets och Seko tar beslut om storfack i höst
”Ett större fackförbund skulle bli starkare”