Fastighetsbranschen i Västsverige har planer på att bedriva egna utbildningar. Bakgrunden är att säkra tillgången på arbetskraft när fler bostäder byggs.

Fastighetsbranschen har bildat Fabur, en förening för att bedriva utbildningar. Ordförande Bengt Jildman har stora förhoppningar om vad den kan åstadkomma.
– Vi vill bland att få igång fler yrkeshögskoleutbildningar för fastighetstekniker och fastighetsvärdar, driva arbetsmarknadsutbildningar och uppdragsutbildningar åt branschens företag.
– Det behövs mer kompetent arbetskraft i fastighetsbranschen när fler bostäder byggs och när fler ska gå i pension, säger han.

Fabur, Fastighetsbranschens centrum för utbildning och rekrytering, bildades i våras. Diskussionerna började bland representanter för fastighetsbranschen efter att utbildningsverksamheten Fastighetsakademin meddelat att skolans fastanställda lärare skulle sägas upp.
Fastighetsakademin i Västra Frölunda, som har funnits sedan 2001, bedriver bland annat utbildningen för fastighetstekniker inom Yrkeshögskolan.
– Att säga upp lärarna äventyrar kvalitén. Jag kände mig inte komfortabel med neddragningarna. En av framgångsfaktorerna för Fastighetsakademin har varit lärarna som kan branschen och som kan stötta elever, säger Thomas Gustavsson som representerar Fastighets i ledningsgruppen för Fastighetsakademin.

Jan Larsson, vd för Yrkesakademin som driver Fastighetsakademin, tillbakavisar kritiken om kvalitén på Fastighetsakademins utbildningar:
– Konsulter som vi anlitar har både erfarenhet och kompetens så vi har lyckats bibehålla en hög kvalité. Senaste utvärderingen bland deltagarna på Fastighetsakademin visar väldigt hög nöjdhet. Myndigheten för Yrkeshögskolan har inte funnit något att anmärka på, säger Jan Larsson.
– Jag har pratat med ledningsgruppen på Fastighetsakademin. Vi hade hoppats på att få några fler nya YH-kurser än de två som ska starta under hösten. Därför har vi varit tvungna att anpassa våra kostnader efter intäkter.

Thomas Gustavsson är Fastighets representant även i Faburs styrelse. Det är framförallt kvalitén i yrkesutbildningarna som han värnar om.
– Utbildningsverksamheten måste gå runt men Faburs målsättning är inte att tjäna pengar. Vi måste i stället kvalitetssäkra utbildningarna i branschen. Det är en viktig facklig fråga, säger han.