Avtalet för bankstädare är klart. Löneutrymmet är 590 kronor.

Av det totala löneutrymmet på 590 kronor är hälften en garanterad höjning för alla. Alla som var tillsvidareanställda den 19 juli kan få ta del av en lokal lönepott.
– Bankavtalet är ett av våra minsta avtal, men precis lika viktigt som alla våra övriga avtal. Därför känns det bra att kunna sluta ett avtal på samma nivå som våra större avtal, det vill säga 590 kronor i månaden, säger Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets.

De som jobbar inom det här avtalsområdet jobbar med timlön eller med beting. Den nya timlönen är lägst 129,16 kronor för dem som fyllt 20 år. För dem som har en betingsanställning är den nya penningfaktorn lägst 94,61.

Avtalet mellan Fastighets och Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, är ettårigt och gäller från den 1 juni. Fastighets har ett tiotal medlemmar som jobbar inom detta avtalsområde.
Fastighets förbundsstyrelse har på dagens sammanträde godkänt överenskommelsen.