Fastighets vill att LO-förbunden samarbetar inför nästa års avtalsrörelse. För Fastighets del står både en låglönesatsning och en satsning på kvinnolöner på önskelistan.

Om knappt två månader ska LO:s representantskap ta det formella beslutet om hur LO och förbunden ska agera i 2017 års avtalsrörelse. I går hade LO:s avtalsråd sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, är förbundets representant.
Hur nära en samordning är ni?
– Jag hoppas på en samordning, det är inte bra att LO är splittrat. Vi på Fastighets är vänner av samordning. Men det är för tidigt att säga om det blir av eller hur. Vi vet mer i mitten av september då avtalsrådet ska ses i två dagar för att diskutera frågan, säger Jari Visshed.
– Jag tror att alla är luttrade efter årets avtalsrörelse. Min förhoppning är att alla vill ha en mer välordnad avtalsrörelse under 2017.

LO-förbunden misslyckades att få fram om en gemensam linje inför årets avtalsrörelse. Det blev till exempel ingen överenskommelse om hur man ska höja kvinnors löner. Flera tunga personer i fackföreningsrörelsen har uttryckt sin oro för att det kan bli så även i 2017 års avtalsrörelse. Den senaste är Annelie Nordström, Kommunals förra ordförande, som säger i tidningen Arbetet att den manliga tuppfajten med 6F i spetsen står i vägen för samordningen och ett starkt LO. Stämmer det?
– Kommunal är van vid att ha ett stort inflytande eftersom förbundet är så stort. Mycket inom LO har handlat om de största förbunden, Kommunal och IF Metall, och vi andra har fått stå vid sidan om. Läget har förändrats när det nu finns tre tuppar och vi i 6F är den tredje.
– Jag kan hålla med om att 6F blivit en aktör på ett annat sätt. I stället för att varje förbund driver frågor var och en för sig så gör vi det nu tillsammans. Men jag kan inte hålla med om Annelie Nordströms historiebeskrivning om varför samordningen sprack. Alla inom 6F sa ja till LO-samordningen inför årets avtalsrörelse. När inte den blev av ställde sig alla inom 6F bakom Kommunals satsning på undersköterskorna.

Vad vill Fastighets med samordningen?
– Vi vill helst att den ska innehålla både en låglönesatsning och en satsning som jämnar ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vi är öppna för att diskutera hur utjämningen ska gå till. Vi är beredda på att lyssna på vad industriförbunden vill.
Helst ser Jari Visshed att LO-förbunden kan komma överens om en generell modell för hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska. Att enbart satsa på en yrkesgrupp kan få negativa konsekvenser, menar han.
– Det kan i värsta fall leda till en tävling mellan förbunden om den kvinnogrupp som är i störst behov. För att undvika ett gräl mellan förbunden om vem som ska vinna matchen är det bättre att satsa på en generell modell som kan ge effekt i kvinnodominerade branscher med låga löner. När ska det annars bli Fastighets kvinnliga städarnas tur?

LO har ett mål att till år 2028 halvera lönegapet mellan män och kvinnor. Hur ska ni lyckas med det?
– Vi måste vid varje avtalsrörelse göra något för att vi ska kunna närma oss målet. Men det som hänt efter 2010 handlar om myrsteg och i vissa år en tillbakagång. Om årets avtalsrörelse lyckas minska löneskillnaderna beror på hur Kommunal lyckas med sin satsning på undersköterskornas löner, säger Jari Visshed.

FOTNOT: LO:s representantskap är den 19 oktober. Fastighets eget avtalsråd då ombuden ska ta ställning till avtalsyrkanden är den 26-27 oktober.