Varannan städare och fyra av tio fastighetsarbetare har ryggvärk på grund av jobbet. 67 procent av städarna känner sig uttröttade av arbetet, 53 procent av anställda inom fastighetsservice känner samma sak. Dessa oroande fakta kommer från en färsk rapport från Arbetsmiljöverket, som också 
visar att städare och fastighetsarbetare upplever större arbetsmiljöproblem än genomsnittet på 
arbetsmarknaden. Dessutom har 
siffrorna försämrats jämfört med 
för tio år sedan.

Det här är signaler som behöver
 tas på allvar. Dålig arbetsmiljö
 sliter på de anställda, och leder 
problemen till sjukskrivningar kan 
kostnaderna bli höga även för samhället. Det finns heller inga pengar att spara för företag genom att snåla på arbetsmiljön.
En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent, enligt beräkningar från Arbetsmiljöverket. Det betyder att arbetsgivaren i genomsnitt har ett produktionsbortfall på 15 timmar per vecka
 och anställd. ”Vi har inte råd att förbättra arbetsmiljön” 
är alltså inte ett hållbart argument, tvärtom.

Antalet arbetsolyckor har enligt statistiken slutat att öka, men även här måste ambitionerna sättas högt för att ytterligare minska olyckorna.
Fastighetsfolket har under året rapporterat om era incidenter med fall, skärskador och klämolyckor. Alla faror går kanske inte att undvika, men det är oerhört viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bedöma riskerna, arbeta för att minimera dessa och dra lärdom av de incidenter som trots allt sker.

Här har fackets skyddsombud en avgörande roll. Många skyddsombud vittnar om att uppdraget kan vara motigt, både arbetsgivaren och kollegerna kan tycka att man är en ”jobbig jävel” som letar fel.
Men vad är alternativet? Att sticka huvudet 
i sanden och hoppas på turen så att ingen blir sjuk eller skadas? Nej, tack. Fortsätt att vara jobbiga, alla skyddsombud!