I dag fortsätter förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Samhallanställda. Att utvecklingsanställda har lägre lön än ordinarie personal är en het fråga.

Höjd grundlön och ersättning för obekväm arbetstid är några av de avtalskrav som Fastighets och de övriga sex LO-förbunden ställt.

Även villkoren för tidsbegränsade utvecklingsanställningar är uppe till förhandling. Enligt kollektivavtalet, som gäller till den sista september, ska de utvecklingsanställda ha en månadslön lägst 16 300 kronor i månaden. Lägstalönen för Samhalls ordinarie personal, till exempel städare och fastighetsskötare, är 19 406 kronor i månaden.
– Utvecklingsanställda ska få utbildning och handledning. Men tyvärr får vi ofta rapporter om att de arbetar utan handledare och ses som ordinarie personal, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Samhall har ett uppdrag att erbjuda tidsbegränsade utvecklingsanställningar till personer långt från arbetsmarknaden. De under 30 år ska prioriteras.
Anställningsvillkoren för utvecklingsanställda regleras i ett särskilt avtal. Det och kollektivavtalet är uppsagda för att de inte automatiskt ska löpa vidare.