Fastighets säger ja till ett nytt samverkansavtal på Riksbyggen. Målet är att de anställda ska få mer att säga till om lokalt.

Samverkansavtalet är ett regelverk för hur medbestämmande-  och arbetsmiljöfrågorna ska behandlas på företaget. Det nya samverkansavtalet ska ersätta det gamla som var otydligt och anpassat efter företagets tidigare organisation. Nytt är att fler frågor än tidigare ska förhandlas lokalt på företaget i ett lokalt samverkansråd med representanter för facket och arbetsgivaren. Det gäller till exempel semesterplanering.
– Tidigare har många frågor blivit informationspunkter på arbetsplatsträffarna. Medlemmarna har inte förstått att de måste be facket om en förhandling om de inte var nöjda med det som beslutats på arbetsplatsträffen, säger Mikael Norén, ordförande för Fastighets koncernklubb på företaget.

Sedan tidigare finns ett centralt samverkansråd. Det ska fortsätta med sin verksamhet och behandla företagsövergripande frågor.
– När vi fått samverkan att fungera kommer våra frågor att lyftas fram. Vi kommer att få ett mycket bättre arbetsklimat, säger Mikael Norén.

Avtalet ska börja gälla efter att fyra fackliga organisationer på företaget godkänt det. De fyra är Fastighets, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen.