Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tagit fram en kunskapssammanställning som slår fast att det finns samband mellan artros och arbetsmiljö.
Tidigare studier, bland annat från Afa försäkring, har visat att städare och fönsterputsare är yrkesgrupper med hög risk att drabbas av långvarig sjukskrivning på grund av sjukdomar i muskler och skelett, till exempel artros. Men det har inte funnits tillräckliga studier för att kunna dra några större slutsatser utifrån detta.

Den nya sammanställningen visar att personer som lyfter och bär mycket, går i trappor eller klättrar på stege högre förekomst av artrosbesvär i knä och höft än andra. Samma sak gäller för dem som på andra sätt har fysiskt tunga arbeten.
Artros i knän är särskilt vanligt bland de som står mycket och arbetar mycket på knä medan höftartros förekommer oftare för de som jobbar i vriden position.

Detta gäller anställda i flera vanliga arbetaryrken. Enligt Arbetsmiljöverket är byggnadsarbetare och de som arbetar med jord- och skogsbruk särskilt utsatta för fysiska slitningar i kroppen. Men även städare, omsorgsarbetare och förskolelärare tillhör yrkesgrupper där en stor andel känner sig kroppsligt uttröttade efter jobbet.

Tanken är att resultaten från sammanställningen ska kunna användas för förebyggande insatser. Om företagshälsovård och vårdpersonal känner till sambanden kan risker undvikas och den som är drabbad kan få hjälp snabbare.
– Sådana här påvisade samband gör att våra skyddsombud kan hitta argument när de ska diskutera arbetsmiljö med arbetsgivarna. Det kan också ge rättsskyddet argument om vi ska driva fall som arbetsskador, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.

Om artros

  • Artros är en ledsjukdom som ger smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i den drabbade delen.
  • I snitt drabbas var fjärde person över 45 år i Sverige i någon utsträckning.