Fastighets har begärt Teknikstad Limited i Eskilstuna i konkurs. Två städare avskedades utan grund och har inte fått ut lön. Fastighets kräver skadestånd på drygt 200 000 kronor vardera till städarna.

Två städare på Teknikstad Limited i Eskiltuna avskedades i november. Det skedde utan varsel och utan giltiga skäl, anser Fastighets. Företaget anklagade städarna för stöld hos en kund. Det är dock en falsk anklagelse, anser Fastighets. Fastighets kallade företaget till förhandling men har inte fått kontakt med arbetsgivaren.
– Förhandlingar om avsked är ganska vanliga. I de flesta fallen är arbetsgivaren okunnig och borde i stället ha förhandlat om arbetsbrist, säger Peter Frommelin, Fastighets ombudsman i region Tvärs.

Fastighets stämde Teknikstad Limited i mars med anledning av det felaktiga avskedandet. Stämningsansökan skickades till Eskilstuna tingsrätt eftersom företaget inte har kollektivavtal med Fastighets. Inte heller tingsrätten har fått kontakt med Teknikstad Limited. Därför meddelade tingsrätten tredskodom i mitten av maj. Det sker när en part inte infunnit sig till förhandlingen. Tingsrätten har dömt Teknikstad Limited att betala lön, semesterersättning samt skadestånd till städarna för sammanlagt drygt 500 000 kronor. Företaget har inte betalat ut pengarna trots flera påtryckningar från Fastighets. Därför begärde Fastighets företaget i konkurs.

Konkursförhandlingen i Eskilstuna tingsrätt ställdes in den 30 augusti för att det inte gått att få kontakt med företaget.
Konkursansökan kommer därför att behandlas vid ett senare tillfälle. Teknikstad Limited är en filial till ett företag med säte i London.
– Om företaget sätts i konkurs kan städarna åtminstone få ut lön för uppsägningstiden via statliga lönegarantin. Men vi ska inte ha stora förhoppningar om att de även får ut skadeståndsdelen på drygt 200 000 kronor var, säger Peter Frommelin.