Frida-Cederborg_webbVad är UNI Nordic Youth?
– Det är en årlig ungdomskonferens för ungdomar från de nordiska medlemsförbunden i UNI Global Union, en internationell facklig organisation. Tanken är att träffas och utbyta erfarenheter.

Varför är det viktigt att delta?
– Det är viktigt att lära sig av varandra. Vi har inte så mycket ungdomsverksamhet i Fastighets, vi har inte varit aktiva i det här och jag själv är helt ny i detta. Men målsättningen är att förbundet ska bli mer delaktigt i det internationella ungdomsarbetet, åtminstone på nordisk nivå. Det här är ett första steg och det ska bli jättekul.

Vilken fråga är viktigast att diskutera?
– Jag tycker att det viktigaste är hur man får ungdomar att engagera sig mer fackligt. I Sverige generellt, och särskilt i våra branscher, är det färre ungdomar som går med i facket nu än förut.