Fastighets har stämt ett fastighetsbolag för ogiltig uppsägning. En fastighetsskötare har blivit av med sin visstidsanställning i förtid utan giltigt skäl.

Fastighetsskötaren fick en visstidsanställning i början av mars på fastighetsbolaget Boo-Staden Osbysjön i Osby i Skåne. Det är ett nystartsjobb på ett år med ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.
I slutet av juli fick han besked att han inte får vara kvar. Enligt uppsägningsbeskedet har fastighetsskötaren en provanställning, och inte en visstidsanställning, med en månads uppsägningstid.

Fastighets region Syd har förhandlat med arbetsgivaren och förklarat uppsägningen ogiltig och även ifrågasatt anställningsformen. Förhandlingen slutade i oenighet. Eftersom företaget inte har kollektivavtal med Fastighets har förbundet stämt fastighetsbolaget i Hässleholms tingsrätt.
Fastighets kräver i stämningsansökan också att företaget ska betala ut lön för resterande tiden av visstidsanställningen samt skadestånd på 125 000 kronor.
– Medlemmen har hamnat i en svår situation. Han har ännu inte fått ut ett fullständigt arbetsgivarintyg som behövs för att få ut ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Sociala myndigheter tycker att han borde få pengar från arbetsgivaren. I stämningsansökan vill vi att medlemmen omedelbart ska få återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter och att tingsrätten ska handlägga ärendet skyndsamt eftersom han står helt utan försörjning, säger förbundsjurist Robert Sjunnebo från LO-TCO Rättskydd.

Fastighetsskötaren säger till Fastighetsfolket att han hoppas att få hjälp av socialen inom kort.
– Jag försöker hitta ett nytt jobb. Enligt Arbetsförmedlingen är det möjligt att bevilja ett nytt nystartsjobb om jag hittar en annan arbetsgivare som vill anställda mig. Men just nu finns det ingen som vill anställa mig, säger han.

Boo Colldin på Boo-Staden Osbysjön tillbakavisar Fastighets skäl till stämning.
– Det handlar om en provanställning och vi har avskedat fastighetsskötaren av flera skäl. Jag har meddelat förbundsjuristen detta. Vi är ett företag med sund ekonomi, säger Boo Colldin.