Medlare kommer att ta över avtalsförhandlingarna om nya löner och anställningsvillkor för Samhallanställda. Parterna har begärt frivillig medling.

Förhandlingarna med Almega Samhallförbundet om ett nytt kollektivavtal startade i början av sommaren och återupptogs i augusti. Efter den senaste förhandlingsomgången i början av veckan beslutade parterna tillsammans att begära frivillig medling hos Medlingsinstitutet.
­ – Vi kan inte komma framåt i förhandlingarna. Med medlarnas hjälp hoppas vi kunna komma fram till ett nytt kollektivavtal, säger Ann-Marie Stenberg, samordnare på LO för Samhallavtalet.
Ann-Marie Stenberg vill inte ge fler kommentarer i det här läget.

Medlingsinstitutet, som kontaktades i går, har utsett två medlare. De är Jan Sjölin, tidigare avtalssekreterare för Kommunal, och Anders Forsberg, tidigare riksdagsdirektör och ordförande i Jusek. Kollektivavtalet mellan Almega Samhallförbundet och sju LO-förbund löper ut den sista september. De sju förbunden är Fastighets, IF Metall, Kommunal, Seko, Handels, GS samt Hotell- och restaurangfacket.

Även i förra avtalsrörelsen 2013 begärde parterna frivillig medling.