Utvecklingsanställningarna på Samhall skulle främst vara till för personer under 30 år. Men i Västra Götaland är 54 procent över 30 år.
– Det var inte det som var avsikten, säger Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.

På den extra bolagsstämman i januari 2016 ändrades Samhalls uppdrag. Fram till årets slut ska Samhall ha erbjudit minst 2 000 personer utvecklingsanställning, dubbelt så många som tidigare. Det står också i uppdraget att ”unga vuxna under 30 år ska prioriteras”.

Enligt årsredovisningen för 2015 var totalt 65 procent av de utvecklingsanställda under 30 år, men det fungerar inte lika bra överallt. I Västra Götaland har hittills knappt hälften, 46 procent, av de utvecklingsanställda varit i den prioriterade gruppen.
– Har man ett utanförskap är det såklart bättre att man får en utvecklingsanställning än att platserna står tomma. Men tanken från vår sida var i första hand att unga skulle få dem och det blir ett problem när regeringen beslutar om fler platser ifall det inte finns ett behov, säger Fastighets Joakim Oscarsson och fortsätter:
– Vi har fått rapporter om att man sätts ut på uppdrag ensam och får jobba som ”vem som helst” samtidigt som man tjänar mindre. Men varför ska man tjäna mindre om man gör samma jobb?, undrar han.

Lena Ljung, samordningsansvarig för utvecklingsanställningar på Samhall, hänvisar till att det är Arbetsförmedlingen som anvisar vilka personer som ska anställas men är inte oroad över siffrorna för Västra Götaland.
Hon menar att utvecklingsanställning är en väl fungerande anställningsform.
– Vi följer planeringen gällande antalet anställningar och räknar med att komma upp i 2000 till året är slut. Vi kan inte anställa alla i början av året eftersom vi måste bygga upp en bra anställning och ge en bra introduktion, säger hon.

Enligt Helene Centerhorn, biträdande verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland, beror fördelningen på att man inte haft tillräckligt många inskrivna under 30 år i regionen.
– Unga funktionsnedsatta upp till 30 år är fortfarande prioriterade, men vi har tagit med andra med funktionsnedsättning som också har en lång väg tillbaka till arbetslivet, säger hon.

Irene Wennemo, statssekreterare för Ylva Johansson på arbetsmarknadsdepartementet, ser inte några problem med fördelningen. Hon svarar i ett mail till Fastighetsfolket att det är viktigt att man arbetar för att den prioriterade gruppen ska få arbete i så stor utsträckning som möjligt, men att det kan variera regionalt och över tid.
– Självklart måste det också finnas ett utrymme för äldre, där denna möjlighet kan vara ett viktigt steg från passivitet till självförsörjning, skriver hon.

Utvecklingsanställning

  • En anställningsform för den som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga och som haft extra svårt att komma ut i arbetslivet.
  • Ungefär en fjärdedel av tiden ska vara utvecklings- och utbildningsinsatser.
  • Anställningen är tidsbegränsad till ett år.

Läs mer:
Löneklyftorna på förhandlingsbordet
Saknar handledning på Samhall