Om drygt två veckor löper Samhallavtalet ut och medlare har kallats in. Utvecklingsanställningarna är en av de frågor som facken och arbetsgivaren är oense om.

Förra veckan beslutade de sju LO-fackförbunden och Samhall att begära frivillig medling eftersom avtalsförhandlingarna inte gick framåt. Medlarna Jan Sjölin och Anders Forsberg ska träffa facken och arbetsgivaren första gången i morgon, onsdag. Då ska Fastighets och de övriga sex LO-förbunden och Samhall framföra sina yrkanden och argumentera för dem. Medlarnas uppgift är att presentera ett förslag på det nya kollektivavtalet som båda parterna kan acceptera.

Joakim Oscarsson, Fastighets representant i förhandlingsdelegationen, vill inte ge några kommentarer om förhandlingsläget. I förhandlingarna har de sju fackförbunden bland annat krävt ett ettårsavtal, att lönerna ska höjas med 2,8 procent och att ersättningen för obekväm arbetstid, ob, ska höjas.

Fastighets och de övriga facken är kritiska till hur de tillfälliga utvecklingsanställningarna på Samhall fungerar. Ombudsman Kent Johansson på Hotell- och restaurangfacket i förhandsdelegationen, säger i Hotellrevyn att det är utvecklingsanställningarna som är knäckfrågan i avtalsförhandlingarna.
Anställningarna är till för personer som står långt från arbetsmarknaden. Under tiden på Samhall ska de få handledning och utbildning. Deras lön är lägre eftersom de inte ska räknas som ordinarie arbetskraft. Fackens kritik handlar till exempel om bristande handledning och att utvecklingsanställda ibland uppfattas som ordinarie personal.

Fastighetsfolket har pratat med några klubbordföranden på Samhall om deras förhoppningar om det nya kollektivavtalet. En av frågorna de tar upp är utvecklingsanställningarna.
– Många får jobba lika mycket som ordinarie personal men till en lön som är lägre än för oss andra. Därför måste villkoren ses över, säger Fredrik Andersson i Tranås.
Jorma Kuosmanen i Göteborg är också kritisk till hur utvecklingsanställningarna fungerar. Han berättar samtidigt att många utvecklingsanställda är glada för att de äntligen fått arbete.
– Om man inte kan få ordning på utvecklingsanställningarna tycker jag att man får hitta någonting annat för de här personerna, säger Jorma Kuosmanen.

På avtalskonferenserna inför avtalsrörelsen lyfte medlemmarna också reglerna för lönesättningen på Samhall och att det är viktigt se över städarnas löneplacering. Fastighets har under året haft flera centrala förhandlingar för att få upp lönerna för städare. Det gemensamma problemet har varit att städarna placerats i grupp 1, vilket är den lägsta nivån för arbetsuppgiftstillägget. Det är för lågt, tycker Fastighets som menar att städarnas arbete oftast är ett självständigt arbete och ska ge mer i lön.
Roger Sandlund, klubbordförande i Haparanda, hoppas på tydligare regler om lönesättningen. Han har sett att dagens kollektivavtal om lönetillägget för arbetsuppgifter ofta orsakar tvister.
– Avtalets luddiga skrivningar har lett till många tolkningar. Det är inte bra, säger Roger Sandlund.

Att medlare kallas
in är inte ovanligt inom det här avtalsområdet. Senast det inträffade var vid avtalsrörelsen 2013. Parterna kunde då inte komma överens om lönerna och framtida anställningsformer på Samhall. Då pågick medling från slutet av juli till mitten av oktober, med ett uppehåll då parterna försökte hitta en lösning på egen hand. Fastighets fick igenom kravet att utvecklingsanställningarna inte får tränga undan jobben för ordinarie personal. Det nya avtalet började gälla juli 2013 men de nya lönerna först tre månader senare. Då beslutades också att erfarenhetstillägget ska bort från avtalet.