Samhall ska ta emot fler visstidsanställda och antalet utbildningsplatser inom yrkesvux ska fördubblas.
Det är några av åtgärderna i regeringens höstbudget som presenterats i dag.

Finansminister Magdalena Andersson har i dag presenterat regeringens höstbudget. En av de utmaningar som Sverige enligt Magdalena Andersson står inför är att matchningen mellan arbetslösa och lediga platser ska förbättras. Det ska bland annat ske med hjälp av fler platser inom vuxenutbildningen.
Platserna inom utbildningen yrkesvux ska fördubblas. Nästa år ska yrkesvux öka med 11 750 platser för att år 2019 ha ökat med 17 750. Yrkeshögskolan ska få ytterligare 6 000 platser nästa år.

Taket för lönebidrag för anställda med funktionshinder höjs med 400 kronor. Arbetsgivaren kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte överstiger ”taket”. Taket har länge varit 16 700 kronor.
Antalet utvecklingsanställningar på Samhall kommer att öka med ytterligare 100 personer nästa år.
Reglerna för nystartsjobb ändras. Arbetsgivare som anställer en person som varit arbetslös mer än tre år eller som är nyanländ i Sverige ska få en högre subvention än i dag. Subventionen till arbetsgivare som anställer personer med kortare arbetslöshet kommer att bli lägre än i dag.
75-dagarsregeln tas bort i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa. Det innebär att de som jobbar deltid får ersättning från försäkringen under 60 veckor i stället för 75 dagar.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson tycker att det mesta i höstbudgeten är bra och han välkomnar flera av förslagen, till exempel en bättre matchning mellan de arbetslösa och de lediga jobben.
– Inte minst i fastighetsbranschen ser vi att arbetsgivare har svårt att hitta folk med rätt kompetens. Det är också jättepositivt med fler platser inom yrkesvux.
– Dessutom är det på tiden att taket för lönebidragsanställningarna höjs. Det har legat still i alldeles för många år.

Magnus Pettersson är kritisk till att Samhall ska få fler platser för utvecklingsanställningar.
– Utvecklingsanställningarna fungerar inte så som det är tänkt. De anställda får inte tillräcklig handledning och de betraktas ofta som ordinarie anställda.
Magnus Petterson är också kritisk till att regeringen fortsätter att satsa på subventionerade anställningar för arbetslösa utan ett ge facken utökade möjligheter för kontroll.
– Utöver nystartsjobben finns det kvar en flora av andra bidragsanställningar som tyvärr utnyttjas av oseriösa arbetsgivare på olika sett. Vi som facklig organisation kan enligt dagens regler inte följa upp dessa anställningar på ett bra sätt.