Efter ett tillbakadraget regeringsförslag har fack och arbetsgivare gemensamt lovat att ta tag i frågan och minska sjukskrivningarna.

Som alternativ till den kritiserade hälsoväxlingen, ett förslag från regeringen, gick Svenskt Näringsliv, LO och PTK ihop. De lovade att jobba för att minska sjukfrånvaron, som i juni låg på 3,3 procent, om förslaget stoppades.
En av delarna i deras avsiktsförklaring är att verka för att arbetsgivare ger ”tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver”, som det står i Arbetsmiljölagen.
Fack och arbetsgivare inom kommun, stat och landsting har lämnat ett liknande löfte och det har fått socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att dra tillbaka förslaget.

Nu är det upp till arbetsmarknadens parter att faktiskt minska sjuktalen.
Sten Gellerstedt, utredare inom arbetsmiljö på LO, tror att ett steg kan vara att förbättra företagshälsovården. Men han tror inte att avsiktsförklaringen i sig kommer göra skillnad.
– För att få branschkunnig och regionalt närvarande företagshälsovård måste staten satsa pengar på att höja kompetensen. Får företag bättre tjänster för pengarna ökar efterfrågan, säger han.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega, håller med.
– Eftersom marginalerna är så små, särskilt i städbranschen, skulle det behövas ekonomiskt stöd för att motivera företagen att investera i företagshälsovård. Då skulle en sådan satsning på sikt resultera i minskad sjukfrånvaro, säger han.
Städarna har ett avsevärt högre sjuktal än snittet på arbetsmarknaden, 5,9 procent jämfört med 3,3 procent.

 

Hälsoväxling

  • Regeringens nu slopade förslag om hälsoväxling skulle få arbetsgivarna att ta större ansvar för att hålla arbetstagarna friska. Arbetsgivaren skulle betala en fjärdedel av sjukpenningen när en anställd varit sjukskriven över 90 dagar och skulle som kompensation få sänkt arbetsgivaravgift.