Alla verkar överens om att kostnaden för sjukskrivningar är för höga. Alliansregeringens recept var att skyffla över kostnaderna på individen. Det var ingen toppenidé. Den rödgröna regeringen tog tack och lov bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och lade fram ett förslag om hälsoväxling. Vilket innebär att sätta press på arbetsgivarna att skapa bättre arbetsmiljö och rehabilitering genom att putta kostnaderna till dem. Det var inte så populärt. Nu har i stället fack och arbetsgivare lovat göra sitt för att sänka sjuktalen
 genom att bland annat satsa på forskning och mer företagshälsovård.
Det är bra tänkt, men än så länge lite fluffigt. Nu gäller det för facket att ligga på så att det blir verkliga resultat. LO-förbunden borde kunna enas kring krav om bättre arbetsmiljö i nästa avtalsrörelse.
Det har satsats allt mindre på företagshälsovård och tillgången på förebyggande insatser har varit låg. I Fastighets yrken dessutom under snittet. Den trenden behöver vändas.

Nu är inte företagshälsovård den enda medicinen mot sjukskrivning. Har man en sjuk organisation hjälper förstås inte företagshälsovård som enda åtgärd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste ske brett och kopplas till företagets budgetarbete så att organisationen inte slimmas för hårt.
Svenskt Näringslivs Carola Lemne har förklarat lägre sjuktal i näringslivet jämfört med offentlig sektor med ”att praktiskt taget alla företag arbetar aktivt för god arbetsmiljö och friska medarbetare”. Nå, det är väl inte riktigt sant. Så det är dags att sluta ducka som företag och vässa hälsoarbetet.

Kanske har du märkt att vi har försökt vässa formen på Fastighetsfolket? Målet är att tidningen ska locka till läsning och vara ett bra verktyg för er medlemmar. Tycker du att vi har lyckats? Hör gärna av dig och tyck till.

För övrigt tycker jag att anställda på Samhall är värda ett rejält lönepåslag. Fastighets medlemmar har en medellön på 21 500 kronor, och många släpar efter i löneutveckling. Dessutom funkar utvecklingsanställningarna dåligt. Många får göra samma jobb som de ordinarie, men till lägre lön. Skärpning, Samhall!