Fastighets har lämnat över sina krav på avtalsändringar inom fönsterputsavtalet. Förbundet kräver att lönerna höjs med 800 kronor.

Avtalsyrkandena är desamma som förbundet krävt på sina andra avtalsområden. Utöver lönekravet och att lägstalönen också höjs med 800 kronor finns det en rad krav på allmänna villkor.
Avtalet, som Fastighets har tillsammans med Almega Tjänsteföretagen, löper ut den 30 september. Fastighets och Almega har fem förhandlingsdagar inplanerade under oktober. Den första är den 5 oktober.