Medlingen har avbrutits. Facken och Samhall står för långt ifrån varandra, anser medlarna.

Medlarna Jan Sjölin,  Anders Forsberg och Malte Eriksson har valt att träda tillbaka. De tycker att facken och Almega Samhallförbundet står för långt ifrån varandra för att hitta en lösning.
– Vi och Samhall har olika syn på hur verkligheten ser ut. Därför står vi så långt ifrån varandra. Medlarna står dock till förfogande så fort någon av parterna önskar att de ska återuppta sitt uppdrag, säger Joakim Oscarsson, Fastighets avtalsansvarig för Samhallavtalet.

I morgon kommer avtalssekreterarna för de sju förbunden att diskutera hur förbunden ska agera. De sju är Fastighets, IF Metall, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket, Kommunal och Handels.

Det var parterna tillsammans som den 8 september begärde frivillig medling av Medlingsinstitutet. Även i förra avtalsrörelsen 2013 begärde parterna frivillig medling. Också den gången avbröts och återupptogs medlingen innan det blev en överenskommelse om ett nytt avtal.

Kollektivavtalet löper ut den 30 september och inga nya förhandlingsdatum finns i dagsläget utsatta mellan parterna.

Läs också
Medling om Samhallavtalet
Krav på höjd ob-ersättning för Samhallanställda