Facken och Samhall står fortfarande långt ifrån varandra i avtalsförhandlingen vad gäller löner och utvecklingsanställningar. Fastighetsfolket har intervjuat en utvecklingsanställd som får lägre lön än ordinarie personal, minimal handledning och som Samhall använt som arbetsledare.

Kollektivavtalet med Samhall går ut i dag. Lilla förhandlingsdelegationen, som representerar Fastighets och de övriga sex förbunden, träffade Almega Samhallförbundet i går och har satt upp nya förhandlingsdatum.
– Vi ska lyssna på Samhalls argument och förslag. Sedan får vi se vad som händer, säger Joakim Oscarsson, Fastighets avtalsansvariga.

En av knäckfrågorna handlar om utvecklingsanställningar, en tidsbegränsad anställningsform på Samhall. Den är till för arbetslösa under 30 år med en funktionsnedsättning som haft extra svårt att hitta jobb. Utvecklings- och utbildningsinsatser ska ta ungefär en fjärdedel av arbetstiden. Lönen är lägre än ordinarie personalens lön.

Fastighets har under tid en längre tid varit kritiskt till hur utvecklingsställningarna fungerar i praktiken. Det handlar om bristande handledning och utbildning och att de som får de tillfälliga anställningarna inte hör till den målgrupp med unga vuxna som facken och Samhall varit överens om från början.
Enligt Samhalls årsredovisning för 2015 var totalt 65 procent av de utvecklingsanställda under 30 år. Men till exempel i Västra Götaland har hittills knappt hälften, 46 procent, tillhört den gruppen.

Vi har pratat med en kvinnlig utvecklingsanställd städare som vill vara anonym. Hon har funktionshinder och varit arbetslös länge innan hon fick komma till Samhall för ett och ett halvt år sedan, men är över 30 år.
Hon har fått en tvådagars grundkurs i städning. Hon har blivit lovad mer utbildning för att kunna ta ett yrkesbevis. Men det har ännu inte blivit av.
– Jag har under nästan hela tiden fått ta eget ansvar för att jobbet blir gjort. Jag kan inte säga att jag har haft så mycket handledning. Jag tycker väldigt illa om att få en lön som är mycket lägre än vad Samhalls egen personal har.
– Jag har också vikarierat som teamledare i några veckor och för samma låga lön. Nu vet jag att Samhall inte får göra så. Man ska, enligt facket, vara ordinarie anställd för den arbetsuppgiften.

Johan Wahlin, Fastighets ombudsman i region Tvärs, har förhandlat med Samhall om brister i utvecklingsanställningarna. Det var för ett år sedan och handlade om att utvecklingsanställda i Mjölby inte fick tillräcklig handledning. Han kritiserade Samhall för att företaget lät utvecklingsanställda arbeta ensamma och inte vid sidan av ordinarie personal.
– De anställda fick bättre handledning efter förhandlingen men tyvärr har jag hört att det blivit sämre igen. Jag får dock inte längre rapporter om att utvecklingsanställda arbetar ensamma på städobjekt, vilket är bra, säger Johan Wahlin.

När utvecklingsanställningarna kom på Samhall gick de utvecklingsanställda på det ordinarie kollektivavtalet. Anställningsformen var omtvistad i förra avtalsrörelsen för tre år sedan då antalet utvecklingsanställda ökat efter att regeringen utökat Samhalls uppdrag att ta emot långtidsarbetslösa. Det var då som utvecklingsanställda fick en lägre lägsta lön än lägsta lön för övriga Samhallanställda. Fastighets fick igenom kravet att utvecklingsanställda inte får tränga undan jobben för ordinarie personal.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, vill inte kommentera de pågående förhandlingarna men säger att parterna har en bra dialog.

Förhandlingarna fortsätter den 4 och 5 oktober. Då ska även stora förhandlingsdelegationen delta. Fastighets har avtalet tillsammans med Kommunal, IF Metall, Handels, Seko, Hotell-och restaurangfacket och GS.

Läs mer
Lägre betalda jobb orsak till medling
Medling om Samhallavtalet
Utvecklingsanställda äldre än planerat
Ylva Johansson vill granska Samhall
Samhall ses över efter kritiken
Saknar handledning på Samhall