Avtalsförhandlingar pågår om ett nytt kollektivavtal på idrottsplatser. Arbetsgivarna vill ändra lönesättningen och ersättningen för obekväm arbetstid.

Fastighets avtalskrav är desamma som förbundet krävt på sina andra avtalsområden. Förbundet kräver att lönerna ska höjas med minst 800 kronor och att det införs ett branschvanetillägg efter fyra år i yrket. För att säkerställa de anställdas integritet kräver Fastighets ett regelverk när arbetsgivaren vill införa ett bevaknings- eller kontrollsystem.
– Målsättningen är att bli klar innan det gamla avtalet löper ut den 30 oktober, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Kraven från Arbetsgivaralliansens Branschkommitté Idrott handlar bland annat om flexiblare lönesättning och att avtala bort ersättning för arbete vid obekväm arbetstid mot en annan form av ersättning. Vidare vill Arbetsgivaralliansen ge möjlighet till praktikarbete för att integrera nyanlända i det svenska samhället.

Fastighets, Unionen och Akademikerförbunden har avtalet tillsammans med Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott.
Fastighets har drygt 300 medlemmar som arbetar inom avtalsområdet.