I Örebro och Karlstad pågår just nu en jakt på försäkringspengar som folk inte plockat ut. I vissa fall handlar det om tiotusentals kronor. Bakom projekten står LO.

På och runt Bergviks köpcentrum i Karlstad har försäkringsinformatör Morgan Bergqvist varit på jakt de senaste veckorna.
– Jag har träffat några på Fastighets område, till exempel Riksinredningar. I morgon ska jag träffa Samhall och om vi hinner senare i veckan ska vi träffa Karlstads Bostads AB, säger han.

Morgan Bergqvist och de övriga försäkringsinformatörerna från olika LO-förbund är nu inne på sista veckan och har hunnit hitta en hel del pengar.
– Det har inte varit några storkovor för enskilda personer men många har glömt premiebefrielsen för pension när de varit föräldralediga och då har man pension att hämta, säger han.
Premiebefrielseförsäkringen betalar pensionspremien när någon är sjuk eller föräldraledig.

I minst ett fall väntar dock en större engångsersättning.
– Vi hittade en person som var över 40 år och som hade blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon kan ha 40 000 kronor att få ut när allt är klart, säger Morgan Bergqvist.

Samtidigt är Veronica Boström, försäkringsinformatör från Fastighets, och hennes kamrater från andra LO-förbund ute och informerar om avtalsförsäkringar på Mariebergs köpcentrum i Örebro.
– Många vet inte om att de själva måste anmäla till Afa för att få pengar, säger Veronica Boström.
Både hon och Morgan Bergqvist upplever att många har dålig koll på sin rätt till ersättning.
– Det spelar ingen roll om du är med i facket eller inte för att ha rätt till avtalsförsäkringarna, det gäller att få folk att förstå det, säger hon.

Projektet i Örebro är inne på sin andra vecka av tre och de har redan hjälpt flera personer.
– En kvinna hade varit sjukskriven ett år och visste inte att hon kunde pengar genom AGS. Det handlar om ungefär tio procent av lönen så hon blev jätteglad, hon hade ingen aning, säger Veronica Boström.