Rasull Shadman fick praktik på Riksbyggen i februari. Nu har han och tre andra nyanlända fått jobb på Riksbyggen som planerar att ta in fler praktikanter.

Riksbyggen är med i den så kallade 100-klubben för företag som ger praktikplats för minst 100 nyanlända under tre år. Syftet är påskynda nyanländas möjligheter att hitta jobb, gärna i bristyrken. I slutet av februari började nio praktikanter på Riksbyggen. Fyra av dem har fått jobb som fastighetsskötare eller drifttekniker.
– Jag är glad för att jag har fått den här chansen. Om jag inte hade fått börja här, hade jag fortfarande varit arbetslös. Nu ska jag ta körkort och lära mig ännu mer om värme och ventilation. Livet blir bra nu, säger Rasull Shadman som kommer från Iran.
Riksbyggens egen personal har varit handledare åt praktikanterna.
– Jag gick lära mig jättemycket om yrket av min handledare Peter Lundgren som är drifttekniker, säger Rasull Shadman.

Riksbyggen valde att börja med en pilotgrupp med nio praktikanter. Utvärderingen visar positiva resultat, tycker företaget.
– Att vi kunnat erbjuda anställning år cirka hälften av praktikanterna är ett bra resultat. Handledarna tycker att de fått fint utbyte av sina praktikanter, säger Pernilla Möller, som ansvarar för 100-klubbens verksamhet på Riksbyggen.
Företaget ska fortsätta och ska ta emot ytterligare 35 praktikanter i år via Arbetsförmedlingen.


100-klubben utvärderas

Regeringen lanserade 100-klubben i slutet av 2015. Hittills har ett trettiotal företag anslutit sig. Efter tre månader ska en handledare göra en bedömning av praktikantens yrkeskompetens. Arbetsförmedlingen ska i slutet av oktober presentera en första utvärdering av verksamheten.
En nyanländ är en person som genomgått asylprocessen, beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun.