Bostadsbolaget Vätterhem har höga mål för att minska energiförbrukningen. Företagets eltekniker spelar en avgörande roll för att lyckas.

Inge Ekelyck kör företagets elbil till Öxnehagas fritidsgård i Huskvarna. På arbetsordern står ”trasig nödutgångsskylt”. En närmare titt visar att den lysande skylten hänger lös och dörrlarmet till nödutgången är avklippt.
– Alla här vet att de inte får gå ut den här vägen, men många gör det ändå. Och då måste de förstöra larmet, säger fritidsassistenten Jonas Karlsson och berättar att dörrlarmet även till den andra nödutgången i boxningslokalen har klippts av.
Inge Ekelyck känner till larmen väl eftersom det är han som har installerat dem.
– Jag behöver tänka ut en annan lösning, säger han där han står på en stege för att undersöka skadorna.
Samtidigt åker nödutgångskylten ned på golvet och är definitivt oanvändbar.
– Jag kommer tillbaka med en ny skylt snart, säger Inge Ekelyck.

Inge Ekelyck.

I likhet med de andra elektrikerkollegerna på Vätterhem har han titeln eltekniker. Han förklarar det med att de har fler arbetsuppgifter än en renodlad elektriker. Till exempel jobbar de med felsökning och kontroll av anläggningar som brandlarm.
Vi går vidare till Öxnehagaskolan, som ligger i närheten. Takbelysningen i sporthallen är bara några månader gammal och ett exempel på hur elteknikerna jobbar med belysningsoptimering. Det är Inge Ekelyck som undersökt marknaden för den här typen av armaturer och valt ut det som han anser vara mest lämpligt.
– Ledrör för takbelysning är fortfarande ganska dyra att köpa in. Men nu kommer den att hålla i många år. Vi har också installerat vanliga ljusrör med vitt sken så belysningen är mycket bättre, säger han och får medhåll av en anställd på skolan som förbereder salen inför en lektion.

Inge Ekelyck kopplar in en ny ledarmatur i en gatubelysningsstolpe.

Janne Magnusson.

Belysningsoptimering är ett jobb som elteknikerna på Vätterhem jobbat med i sju, åtta år. Gamla stolp- och fasadbelysningar med kvicksilverlampor byts vartefter ut till ledarmaturer. Elteknikerna har letat fram armaturer som de tycker fungerar bäst.
– De kostar en hel del men tål stryk och väder och vind. Jag tycker att de är otroligt bra, säger Janne Magnusson, eltekniker i området Österängen, som kommit till Öxnehaga för att prata jobb.
– Ljuset i de senast inköpta ledarmaturerna är rundstrålande. Det riktas inte upp mot himlen till ingen nytta som det var förut, säger Inge Ekelyck.

– Den nya belysningen bidrar också till en tryggare boendemiljö, lägger Janne Magnusson till.
I stället för 130–150 watt per stolpe behöver ledarmaturerna bara en belysning på 20–40 watt per stolpe vilket gör att investeringen betalar sig snabbt. Vätterhem räknar med att det tar mellan tre och fem år.
Personal från andra bostadsbolag gör studiebesök hos dem och leverantörer tar gärna intresserade dit för att visa upp hur belysningen funkar i praktiken.

I undercentralen kan Inge Ekelyck se varför ett larm har gått eller var i systemet felet finns.

Vätterhem deltar i Skåneinitiativet, som innebär att företaget till slutet av 2016 ska ha minskat sin totala energiförbrukning med 20 procent jämfört med förbrukningen år 2007. Till årsskiftet hade Vätterhem gått ned med 19 procent.
– Vi tänker ta 20 procent till fram till år 2023. Vi har mer belysning, fläktar och fönster att byta ut, säger teknikchef Torbjörn Lundgren.
Elteknikerna jobbar också med att installera rörelsestyrda ledbelysningar i allmänna utrymmen. Även belysningar som tänds av ljud finns på marknaden. Kolleger i ett annat bostadsområde installerade sådana på försök i några källargångar.
– Varje gång någon spolade i fastigheten gick lyset i gång. Försöket
 visar ett en ljudstyrd belysning kräver en tyst miljö för att funka, säger Inge Ekelyck.
Elteknikerna kommer att fortsätta att hålla sig informerade om nyheter i branschen och se till att bidra med sina kunskaper och erfarenheter till att minska energiåtgången ännu mer.
– Vi får credd av företaget när vi lyckas, säger Inge Ekelyck.