Den här veckan börjar 15 av 150 sökande på utbildningen som till hälften består av praktik och hälften teori. Deltagarna är långtidsarbetslösa med en bakgrund som passar för yrket och företaget. Utbildningen pågår fram till sommaren 2017 och HSB Stockholm har för avsikt att fortsätta med nya lärlingar efter det.
Nya kompetensbehov bidrar till att HSB Stockholm med cirka 80 fastighetsskötare haft svårt att hitta kompetenta fastighetsskötare vid nyrekrytering. Enligt Sofie Roy-Norelid, affärsområdeschef på företaget, kommer också ”ett ganska stort antal” att gå i pension under de närmaste åren.
– HSB Stockholm och fastighetsbranschen behöver kompetenta fastighetsskötare. Även om lärlingarna inte är garanterade jobb är chanserna goda till anställning efter utbildningen. Att hjälpa arbetslösa är också ett skäl till projektet, säger hon.
Varför utbildar ni fler än vad ni kan anställa?
– Lärlingsprogrammet är vårt bidrag till samhällsnytta. Det riktar sig till arbetssökande och skapar bättre möjligheter till jobb, säger Sofie Roy-Norelid.
De som inte kan erbjudas anställning på HSB ska i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fastigo matchas med andra bostadsföretag med rekryteringsbehov.

Fastighetsskötarutbildningen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen köper arbetsmarknadsutbildningar av ett utbildningsföretag och har tillsammans med HSB Stockholm anpassat kursen efter deras behov.
– Vi på Arbetsförmedlingen jobbar hela tiden med arbetsmarknadsutbildningar. Vi ser det här som ett pilotprojekt och kan i framtiden dra i gång liknande utbildningar på flera håll i landet, säger Ulla-Karin Järlsäter på Arbetsförmedlingen.