Hallå där Linda Karlsson, städare i Lidköping, som nyligen varit till Tromsö i Norge tillsammans med en grupp från Fastighets.

webb-Linda-KarlssonVad gjorde ni där?
– Det var SUN, Service- och tjänstebranschens union i Norden, som hade som en branschkurs för förtroendevalda städare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna.

Vad pratade ni om?
– Varje förbund fick presentera sig och berätta hur de jobbar. Vi pratade särskilt om frågor om övergångar när en verksamhet tas över, till exempel när det går från kommunalt till privat. En jurist berättade om i Norge där de tillämpar EU-regler och de tittar på hur vi gör i Sverige. Vi har ju en lag om övergång av personal.
– Tanken att personalen ska följa med vid en övergång av verksamhet är bra, men vi har prövat det i Sverige och konstaterat att vi inte kommer någon vart och att det inte funkar. Jag vet inte om jag har så mycket nytta av det rent praktiskt. Men vi fick berätta vad vi tycker att man kan arbeta med och förbättra och föreslog att man skulle skriva brev till EU eller påverka politiker hemma.

Har du ändå fått med dig nånting hem?
– Det är roligt att komma iväg och intressant att diskutera och se hur vi kan lära oss av varandra. Personligen tycker jag att det är roligt att höra om skillnader och hur det funkar i olika länder. Som med sjuklön i Norge. Vi har ju en karensdag men de har fullt betalt från första dagen.
– Vi kom också överens om att vi från Fastighets ska försöka synas och höras mer.

Från Fastighets deltog Linda Karlsson, Sergio Laguna (förtroendevald i Malmö), Ewa-Edström (ombudsman på förbundskontoret), Ann-Katrin Eneblom (ombudsman region Tvärs) och Ing-Marie Dahlqvist (förtroendevald i Älvkarleby). Foto: Fastighets

 

SUN för samverkan

  • SUN är Service- och tjänstebranschens union i Norden. De representerar branscherna städ, fastighet, bank- och försäkring samt vakt och säkerhet.
  • Medlemsländer är Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna och ordförandeklubban i unionen går runt. Just nu är det Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson som är ordförande i SUN.