Statliga myndigheter tycker att det är svårt att upphandla städ på ett bra sätt. Samtidigt tycker städföretag att det för ofta är fokus på låga priser i stället för kvalitet. Nu testas ett ramavtal med fast timpris på 250 kronor i timmen.

I Sverige finns flera hundra statliga myndigheter och mer än en tredjedel av dem ligger i Stockholms län. Nu har Kammarkollegiet, som ansvarar för statliga inköp, tagit fram ett så kallat ramavtal för städtjänster som ska testas för myndigheterna i Stockholm.
– Vår förstudie visade att många myndigheter tycker att städupphandlingar är jobbiga och svåra och om det här visar sig fungera bra kanske vi gör det för fler län eller för hela landet, säger Fredrik Björnström, ansvarig upphandlare på Kammarkollegiet.

Fram till slutet av november kan städföretag lämna anbud för att ingå i ramavtalet. Sammanlagt tio städföretag kommer att väljas ut. När myndigheterna i Stockholm sedan behöver städtjänster är det något av dessa tio företag de ska anlita och villkoren är redan bestämda i ramavtalet.
– Vi har satt ett fast timpris på 250 kronor i timmen. Vi vill komma bort från prisdumpningen som vi har förstått sker. Vi vill inte att man ska konkurrera med pris utan med kvalitet, säger Fredrik Björnström.

Enligt förstudien upplever många städleverantörer att det finns en stor tidspress och små vinstmarginaler.
– I förstudien förstod vi också att leverantörer i städbranschen ofta inte prioriterar det här med personalvård. I andra branscher fokuserar man mer på friskvård och gör enkäter och följer upp hur personalen mår. Vi försöker lyfta de här bitarna och premiera de som satsar på personalen, säger Fredrik Björnström.

Det kommer inte vara krav på att städföretagen har kollektivavtal men det kommer att vara krav på så kallade kollektivavtalsliknande villkor, och det kommer kontrolleras att villkoren följs.
– Vi har en enhet inom statens inköpscentral som enbart arbetar med förvaltning av tecknade ramavtalen, i det arbetet ingår att aktivt följa upp ställda krav, säger Fredrik Björnström.

Fastighets ser positivt på ramavtalet.
– Jag tycker att det är bra att man har satt upp regler för villkor eftersom det säkrar upp att det som står i kollektivavtalen efterföljs, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.
Kammarkollegiet tog kontakt med henne för att ha en dialog kring villkoren och trots att det inte är krav att företagen har kollektivavtal är inget av villkoren i ramavtalet sämre än dem i kollektivavtalen.

Timpriset på 250 kronor bedömer Ewa Edström som något lågt men ändå rimligt.
– Städföretagen lägger anbud både inom offentlig och privat sektor så våra medlemmar kommer absolut att påverkas, säger hon.
Ramavtalet kommer att vara två år med möjlighet till två års förlängning. Myndigheterna kommer inte att säga upp sina befintliga avtal men har möjlighet att använda ramavtalet när de nuvarande går ut.

 

Vad är ett ramavtal?

  • Ett avtal med fasta villkor mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.
  • Med ett ramavtal, för till exempel städtjänster, behöver inte myndigheten göra en ny upphandling varje gång kontraktet går ut utan kan tilldela kontrakt, avropa, utifrån ramavtalet. Tilldelningen sker till exempel utifrån en rangordning.

Källa: Konkurrensverket