Samtidigt som riksdagen ska ta ställning till lagförslaget om upphandling har landstinget i Skåne tagit över städningen i egen regi. Det kan ge positiva effekter även för städare i privat sektor.

Pressade pris
er i upprepade upphandlingar får konsekvenser för kvaliteten och arbetsmiljön för de anställda. Det anser den rödgröna majoriteten i region Skåne, som tog beslutet.
Trelleborgs lasarett var i våras först ut att gå tillbaka till städning i egen regi. Universitetssjukhuset i Lund gjorde det i september där 170 av 180 städare bytte arbetsgivare från Sodexo till landstinget.
Stig-Arne Alfredsson är en av dem. Han har städat på universitetssjukhuset i 16 år och landstinget är hans fjärde arbetsgivare.
– Vid varje ny upphandling har det dragits ned på städtiderna och vi har fått större städområden, säger han.
Stig-Arne Alfredsson är en av de 115 som jobbar heltid. Målsättningen är att alla som vill ska få ett heltidsjobb.

De som städar på sjukhus i Skåne är medlemmar i Kommunal. Men det som händer där kan komma att påverka även städare inom andra sektorer.
– Jag kan tänka mig att om omorganisationen av städningen får flera positiva effekter som gagnar de anställda kan ett sådant gott exempel få spridning även utanför offentlig sektor, säger Jari Visshed, som är Fastighets tredje ordförande.
Han nämner satsningen på fler heltidstjänster.
– Ett ökat antal heltider påverkar normen om hur man anställer folk. Det kan komma till nytta för våra medlemmar.

Mikael Bjälemark är Fastighets klubbordförande för Sodexo i Stockholm.
– Priset för städning vid all form av upphandling har nått vägs ände. Jag är verkligen intresserad av att följa utvecklingen i Lund för att se hur vi kan ta till oss de positiva erfarenheterna, säger Mikael Bjälemark.

När Region Skåne beslutade att ta över i egen regi förlorade ISS kontraktet i Trelleborg och Sodexo i Lund.
Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen, berättar att flera inom privata näringslivet kritiserat Region Skånes beslut.
– Det som sker i Skåne är oroande. Om flera landstingsregioner skulle följa efter innebär det att fler entreprenörer tappar uppdrag, vilket inte är bra. Men det här handlar inte om en trend, säger Ari Kouvonen.

Emma Ölmebäck på Kommunal menar tvärtemot att det som sker i Skåne är en trend. Hon har tagit fram en ny rapport som visar att färre region- och länssjukhus i landet upphandlar städning. Jari Visshed på Fastighets är osäker på om det är ett trendbrott.
– Men jag tror att fler S-styrda landsting och kommuner kan tänka sig att ta över städning i egen regi, säger Jari Visshed.

Tre av elva sjukhus i Skåne berörs

  • Beslutet att ta tillbaka städning i egen regi berör tre av elva sjukhus i Skåne. De andra har sedan tidigare städat i egen regi. De drygt 300 primärvårdsmottagningarna inom regionen kommer även i fortsättningen att handla upp städning.
  • Kommuner som gått tillbaka till städning i egen regi är Borlänge som gjorde det tidigare i år och Robertsfors 2013.

Sämre arbetsmiljö för sjukhusstädare

Över hälften av Kommunals huvudskyddsombud på landets 30 region- och länssjukhus uppger att det skett besparingar på städverksamheten under de senaste fem åren. Nästan hälften uppger att arbetsmiljön för städarna blivit sämre. Två av tre svarar att städarna är utsatta för stress på grund av ökade städområden.
Källa: Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården, Kommunal

2 miljoner kronor. Så mycket dyrare blir städningen av Lunds universitetssjukhus i egen regi.

2 minuter. Så lång tid fick det ta att städa en toalett för städare
i Lunds universitetssjukhus när Sodexo hade uppdraget. Efter att städningen ske
r i egen regi ”får det ta så länge som behövs”, oftast fyra minuter.