Avtalet är klart för anställda på Samhall. Lönerna höjs med 2,2 procent från den 1 oktober. Facken har fått igenom skärpningar i avtalet för utvecklingsanställda.

UPPDATERAD VERSION. Enligt det ettåriga avtalet höjs lönerna med 2,2 procent vilket innebär att grundlönen höjs med 474 kronor från den 1 oktober. Fastighets är nöjd med det nya avtalet.
– Med tanke på det hårda motståndet blev helheten bra. På våra avtalskonferenser inför avtalsrörelsen var önskemålet från medlemmarna att så stor del som möjligt av lönehöjningen skulle läggas på grundlönen. Det har vi lyckats med, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsansvarig på Fastighets.
Lönepåslaget i kronor för anställda på Samhall är lägre än för flera andra medlemsgrupper i årets avtalsrörelse. Hur kommenterar du det?
– Lönehöjningen med 2,2 procent är det som medlarna använde under den frivilliga medlingen. Och i år har vi tyvärr inte haft någon LO-samordning att luta oss emot. Men eftersom hela höjningen är på grundlönen träffar den alla anställda. Dessutom höjs semesterlönegarantin samt ersättningarna för obekväm arbetstid och övertid med 2,2 procent. Det var också ett krav från avtalskonferenserna, säger Joakim Oscarsson.

Villkoren för utvecklingsanställda har utöver löneökningen varit den stora stötestenen i förhandlingarna.
­ – Vi har fått till regler om att utvecklingsanställningarna ska rikta sig till de unga med funktionshinder, så som det var tänkt från början. Dessutom har vi räknat upp lönen för dem, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar på LO.

Samhall skriver i ett pressmeddelande att det nya avtalet lägger en bra grund för företagets fortsatta arbete med utvecklingsanställda.
– Vi är glada över att ha nått ett avtal som ger Samhall fortsatta förutsättningar att framgångsrikt arbeta med utvecklingsanställningar, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega Samhallförbundet.

Enligt den nya överenskommelsen ska utvecklingsanställda, som enligt avtalet har lägre lön än Samhalls ordinarie personal, få 950 kronor mer i månaden. Deras nya lön blir 17 250 kronor.
Med det nya avtalet ska 90 procent av de utvecklingsanställda vara under 35 år. En åldersgräns införs vilket innebär att personer över 50 år inte längre kan få en utvecklingsanställning. De ska i stället erbjudas lön och anställningsvillkor enligt det ordinarie kollektivavtalet. Utvecklingsanställda ska garanteras utvecklingsinsatser på 25 procent av arbetstiden och dessa ska dokumenteras. Ensamarbete, nattarbete och övertid får inte förekomma.

Roger Berntsson jobbar
på Samhall i Borås. Han tycker att lönehöjningen med 2,2 procent låter bra, och han välkomnar att lönen för utvecklingsanställda höjs ännu mer.
– Men det är inte tillräckligt mycket. De borde ha samma grundlön som vi andra eftersom de gör samma arbete som vi andra, säger han.
Roger Berntsson tror att det nya avtalet för utvecklingsanställda kommer att komma till nytta:
– Det händer att utvecklingsanställda jobbar ensamma. Nu står det tydligt att det inte får förekomma. Jag kommer att använda det nya avtalet som skyddsombud om jag ser att utvecklingsanställda fortsätter arbete ensamma, säger han.

Fastighets har avtalet
tillsammans med Kommunal, IF Metall, Handels, Seko, Hotell-och restaurangfacket och GS.

Läs också
Parterna fortsatt oense om Samhallavtalet
Utvecklingsanställningar är knäckfråga på Samhall
Tvärstopp i förhandlingarna om ett nytt Samhallavtal
Medling om Samhallavtalet